MAİB ve MAKFED, iki önemli çalışmaya imza attı

Makina Magazin - - EDİTÖRDEN - Özkan ÖZÇELİK

Sektöre önemli bir referans olacak “Makina Sektör Envanteri” ve “Makina Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi, Strateji ve Uygulama Planı” kamuoyuna açıklandı. Her iki çalışma da, MAİB (Makina İhracatçıları Birliği) ile MAKFED (Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu) iş birliğiyle hazırlandı.

Envanter ve strateji raporlarından çıkan sonuçlar, makina imalat sanayiinin; ihracata katkısı, yarattığı istihdam ve oluşan katma değer bakımından stratejik sektörlerin başında geldiğini ortaya koyuyor. 2016’da 13,4 milyar dolarlık ihracata imza atan makinacılar, 200 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Toplam imalat sanayiinin yarattığı istihdamın yüzde 5,5’lik kısmını tek başına karşılayan sektör, yüksek katma değer ve ihracat kapasitesiyle öne çıkıyor.

2016 yılında toplam kapasite kullanım oranının yüzde 75 olduğu sektörde, bugüne kadar en az bir kez ihracat yapmış firmaların oranı ise yüzde 68. Her dört firmadan birinin Ar-ge çalışması yaptığı makina sanayiinde, söz konusu harcamaların toplam ciro içindeki payı yüzde 11.

Bugüne kadar her 10 firmadan sadece üçünün devlet desteklerinden yararlandığı makina sektöründe, en fazla istihdam desteklerinden yararlanılıyor.

2005-2015 yılları arasında yıllık yüzde 7,8 bileşik büyüme oranı yakalayan sektör, kamu alımlarında hazırlanan şartnamelerde ithal mallar yerine yerli ürünlerin teşvik edilmesini bekliyor.

Sektöre önemli bir referans olacak “Makina Sektör Envanteri” ve “Makina Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi, Strateji ve Uygulama Planı” kamuoyuna açıklandı. Her iki çalışma da, MAİB ile MAKFED iş birliğiyle hazırlandı.

Paslanmaz çelik sektörü, mevcut durumunu korumaya odaklandı

Türkiye’de kişi başı paslanmaz çelik tüketimi yıllık 6 kilogram civarında. Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Japonya’da söz konusu rakamın 20 kilograma, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 14 kilograma ulaşması, ülkemizin paslanmaz çelik tüketimindeki gelişme potansiyelini gözler önüne seriyor. Ancak, özel şartlar nedeniyle 2016'da beklentilerin altında bir grafik çizen Türkiye paslanmaz çelik sektörü; özellikle Rusya ile yaşanan politik gerilimler, AB ülkeleriyle soğukluk, Ortadoğu’daki savaş hâli ve iç siyasi gündemde yaşanan gerginliklerle birlikte, 2017'de iç ve dış pazarda mevcut durumunu korumaya odaklandı.

Küresel pazarda ergitme paslanmaz çelik üretim kapasitesi ise, 2016’da yıllık 65 milyon tona ulaştı. Geçen sene sıvı paslanmaz çelik üretimi de, yaklaşık 44 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Global pazarda son yıllarda üretimini artıran Çin, üretim kapasitesinin yüzde 53’lük dilimini elinde bulunduruyor. 2024’e kadar inşaat sektöründe ve otomotiv üretiminde yüzde 5,9’luk bir büyümenin gerçekleşmesi ve bunun da ülkede paslanmaz çeliğe yönelik talebi artırması bekleniyor. Asya Pasifik ülkelerinin paslanmaz çelik kullanan endüstrilerinin büyümesi nedeniyle de, talebin kayda değer miktarda artacağı öngörülüyor. 2016-2020 yılları arasında global paslanmaz çelik pazarının yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5,7 olması bekleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.