Adana, makina-metal sektörü ile büyümeye devam ediyor

Türkiye ekonomisine paralel olarak sürekli büyüme ve gelişme gösteren Adana ana metal sanayii, ihracat bakımından da ilin önde gelen sektörlerinden biri konumunda yer alıyor.

Makina Magazin - - ADANA MAKİNA-METAL DÜNYASI - Zeki KIVANÇ Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ana metal sanayii, bölgenin gelişmekte olan sektörlerinden birisi. Sektörün 2016 yılı itibarıyla Türkiye içerisindeki payı yüzde 1,10 iken; Adana imalat sanayiinde sahip olduğu yüzde 5,0’lik payla, kent ekonomisi içinde önemli bir ağırlığı bulunuyor. Sektörün 2016 yılındaki cirosu ise 1.216 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Adana ana metal sanayii sektörü, Türkiye ekonomisine paralel olarak sürekli büyüme ve gelişme gösteriyor. Özellikle demir ve çelik ürünleri imalatında faaliyet gösteren firmalar, sektörün yaklaşık yüzde 26’sını oluşturuyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl hazırlanan en büyük 500 firma listesinde, ana metal sanayii sektöründe faaliyet gösteren 2 firma yer alıyor. Ana metal sanayii, ihracat bakımından da ilin önde gelen sektörlerinden biri konumunda bulunuyor. Adana’nın ana metal sanayii sektörü 2016 yılında 96 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 111 milyon dolarlık da ithalat yaptı.

Ana metal sanayii gibi, makina sektörü de yarattığı katma değer, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayii ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra, pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektör.

Makina imalat sanayiinin önemi giderek artıyor

Adana ekonomisinde önemli bir yere sahip olan makina imalat sanayii, 1990'dan bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında yıllık büyüme gösterdi. Ayrıca, sektör ihracatta da oldukça iyi bir performans sergiliyor. Adana makina ve aksamları sektörü, yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat hacmi yaratıyor. Ülkelerin gelişme sürecinde, makina imalat sanayiinin imalat sanayii içerisindeki önemi giderek artıyor. Gelişmiş ülkelerin ihracatları incelendiğinde, makina ve aksamları sektörünün ihracattaki payının ise yüzde 20’lerde olduğu görülüyor.

Sektör; imalat sanayiinin tüm sektörlerine yatırım ve ara malı niteliğinde girdi veren, öncü,

geliştirici ve sanayinin gelişmesinde teknolojik atılımı sağlayan temel bir sektör olarak yerini koruyor. Gelişmiş ekonomilerde GSMH’DEN aldığı pay yüzde 14 iken; bu sektöre hizmet veren ticari, ulaşım ve hizmet alanları da dikkate alındığında yüzde 27’lere varan bir oran söz konusu. Sektör, genel amaçlı makina imalatı ve özel amaçlı makina imalatı kapsamında 18 alt sektörü, 91 ürün grubunu ve binlerce ürünü içeriyor. Yaşamın her alanında kullanılan ve insan hayatını kolaylaştırıp, toplumun refah düzeyini artıran pek çok yatırım ve ara malı, bu sektörün ürünleri arasında yer alıyor.

Ur-ge projesi ile rekabet gücü artırılıyor

Makina sanayii, kriz dönemleri hariç Adana’nın sürekli büyüme eğiliminde olan önemli sektörlerinden birisi. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, ilimizin sahip çıkılması, desteklenmesi ve ön planda tutulması gereken sektörleri arasında yerini alıyor. Bu bakımdan Adana Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve Ekonomi Bakanlığı desteğinde yürütülen “Adana Makina İmalat Sanayi Ur-ge Projesi” kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Makina sektörünün istihdama olan katkısı da düşünüldüğünde; imalat sanayiinin gelişimi, makina sektörünü de olumlu yönde etkileyecek ve ilimizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlanacak. Sektörün, bölgemizdeki en önemli avantajlarının başında, Ortadoğu pazarlarına yakın olması geliyor. Bunun yanında; üretimde kullanılan kaliteli işçilik, gıda ve inşaat sektörlerinin sürekli gelişimi, hammadde temininde sorun yaşanmıyor olması diğer önemli avantajlar olarak sıralanıyor. Bunlarla birlikte, bölgede kurulması planlanan nükleer santral ve “Ceyhan Endüstri Bölgesi İhtisas Projesi”, bölgenin makina sektörü anlamında güçlenmesine katkıda bulunacak.

Makina sanayiinin gelişimi açısından, sektörde faaliyet gösteren firmaların Ar-ge yatırımlarına daha fazla kaynak ayırmaları ve üretim teknolojilerini sürekli yenileyerek, rekabetçi fiyat sunabilmek adına teknolojinin gerisinde kalmamaları gerekiyor. Bu noktada firmaların, yurt içi ve özellikle de yurt dışı fuarlara katılım sağlamaları, yeni ve farklı üretim teknolojilerini takip ederek, üretim aşamalarında bunlardan faydalanabilmeleri büyük önem arz ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.