Adana sanayii gücünü makinametal sektöründen alıyor

Makina ve mekanik cihazların Adana'nın ihracatındaki payı 2016 yılında toplam ihracatın yüzde 6,3’üne karşılık gelirken, söz konusu oran bir önceki seneye göre yüzde 11'lik artış gösterdi.

Makina Magazin - - ADANA MAKİNA-METAL DÜNYASI - Atila MENEVŞE Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Makina sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de imalat sanayiinde önemli bir paya sahip. İmalat sanayiine girdi sağlaması, sektörlerin itici gücü olması, imalat sanayiinin gelişim hızına destek sağlaması, yeni ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarını belirlemesi ve istihdama olan katkısı bakımından lokomotif bir sektördür.

TÜİK istatistiklerine göre, bölgede makina sektöründe işletme başına çalışan sayısı 12,4’tür. Sektör, ülke ve dünya genelinde olduğu gibi, bölgede de KOBİ ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bu yapı işletmelere; müşterilerini daha iyi tanıma ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilme gibi alanlarda rekabet avantajı sağlıyor olsa da finansmana erişim, Ar-ge faaliyetlerinin kısıtlılığı, düşük ürün çeşitliliği ve satış sonrası hizmetlerin yürütülmesindeki engeller, işletmelerin dezavantajları arasında sayılıyor. Odamız tarafından yapılan anket, Adana’daki firmaların yüzde 37’sinin Ar-ge çalışması yaptığını ortaya koymuştur. Ar-ge çalışması yapan firmaların yüzde 80’i, bütçelerinin en fazla yüzde 10’unu Ar-ge’ye ayırabildiklerini belirttiler. Aynı ankette, firmaların sektörleri ile ilgili en önemli gördükleri ilk 5 sorun; kalifiye eleman bulunamaması, haksız rekabet, finansman sıkıntısı, KDV oranlarının ve enerji maliyetlerinin yüksekliği olarak sıralanmıştır.

İhracata yönelik destekler devam ediyor

Makina ihracatının yapıldığı ilk 10 ülke arasında Azerbaycan, Irak, Almanya, ABD, Etiyopya, Avusturya, Türkmenistan, Cezayir, Suriye ve İran yer alıyor. Oda olarak, ihracata yönelik desteklerimiz ise devam ediyor. Sektörün gelişimi için yeni pazarlar bulmaya yönelik destek verilmesi, yurt içi ve yurt dışı ikili iş görüşmeleri yapılması, yeni pazarlara giriş konularında eğitimler verilmesi, dış ticaret eğitimleri düzenlenmesi ve ihracata yönelik destekler ile Ar-ge destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması konularında yoğun çaba harcıyoruz.

Uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırıp, ihracata yönelmelerini sağlamak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan ve kısa adı URGE olan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” projesi kapsamında, makina sektöründe faaliyet gösteren toplam 13 firmamıza; uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama etkinlikleri, yabancı alım heyeti organizasyonları ve şirkete özel danışmanlık hizmetlerini sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.

Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın proje dahilinde Polonya, Tanzanya ve Finlandiya’da düzenlenen fuarlara katılarak, üyelerimizin ihracatını artırarak, ülkemize döviz kazandırabilmek için girişimlerde bulunduk. Adana Ticaret Odamızın üyelerine sağladığı yurt dışı fuar desteği ile sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın Etiyopya’ya gitmelerini de sağladık. Hedefimiz; ihracat potansiyeli bulunan üyelerimizi her alanda destekleyerek, ürünlerini sergileyebilecekleri yurt dışındaki fuarlara katılmalarını sağlamak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.