Endüstri 4.0 aşaması, Gaziantep iş insanları için bir fırsat penceresidir

Makina Magazin - - GAZİANTEP MAKİNA-METAL DÜNYASI - Rüştü BOZKURT DÜNYA Gazetesi Yazarı

Endüstri 4.0 aşamasının Gaziantep iş insanları için yarattığı fırsat penceresi iyi değerlendirilirse; şehir, orta gelir tuzağının aşılmasında öncü iller arasında yer alacaktır.

Endüstri 4.0 aşaması, bir "moda hareketi" veya "fantezi" değildir. Gaziantepli iş insanlarının beş alana odaklanmaları gerekiyor. Öncelikle merak projektörlerimiz fevkâlâde açık olmalı. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir zaman kesitinde; varsayımlarını sürekli sorgulamayan, sürekli zihni modelinin geçerliliğini tartışmayan bir iş insanı uzun soluklu gelişme yaratamaz. Alışkanlıkların afyon uyuşturuculuğu yaptığını, her insanın kör alanlarının bulunacağını unutmamalıyız. İkincisi, gelişmelerin yarattığı fırsat ve tehlikelere odaklanmalıyız. Düzenli zaman ayırarak düşünce tasarımları yapmalıyız. Üçüncüsü de, işlerimizi sorgulamalı, aykırı bakabilme özgüvenine sahip olmalıyız. Dördüncüsü, ortam ve iklimi iyi sezmeli, anlamalı, açıklamalı ve fırsatların farkında olmalıyız. Farkında olmak da yetmez; ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı da zihnimizde netleştirmeliyiz. Net bilgi sahibi olmadan; etkin kaynak koordinasyonu yapamaz, işlerimizin önceliklerini belirleyemez ve istediğimiz sonuçları üretemeyiz. Beşincisi, ödünsüz gözetim ve denetim yapabilme olgunluğuna erişmeliyiz. Geri bildirimlerle, hedeflenen sonuçlardan sapmalar belirlenmeli, ince ayarlarla düzeltmeler yapılarak, çözümleri işimize entegre ederek ilerleme sağlamalıyız.

Herkesin, hepimizin ve özellikle de Antepli iş insanlarının özenle üzerine gitmeleri gereken üç alanda gelişme var. Gelecek 10 yılda "ürün doğası" büyük değişikliğe uğrayacak. Ürünler; akıllanacak, öğrenecek, bilgi üretecek ve bağlantılı hale gelecek...

İş süreçleri yapı değiştirecek

İş süreçleri; yapı değiştirecek, hızlanacak, esneklikleri artacak ve ürünlerin bireyselliği öne çıkacak. Süreç verimliliği, rekabetin fiziki yapısında önemli hale gelecek... İş ile insan arasındaki ilişkiler değişecek, örgütsel davranışlarımız farklılaşacak. İş ile hayatın öteki taraflarıyla ilişkilerimiz, işe yaşam entegrasyonu ve iş yaşamının dengeleri değişecek; yüksek düzeyde yetenek, bilgi ve beceriyle donanmış insan kaynağı, kalkınmanın yönünü ve hızını belirleyecek.

Gaziantepli iş insanlarımız, önce bugüne gelişlerini yaratan tarihsel etkenler konusunda bir değerlendirme yapmalılar. Yapay sınırlar sonrasında Halep'in yerini alan kentin organik enerji dönemindeki arka planın ticaret etkisi hakkında bir ortak görüşümüz olmalı. Sonra, yöre topraklarının verimsizliğinin etkileri ve girişimcilik ruhunun gelişmesine katkıları da kuşkusuz değerlendirilmeli... İran ile Irak Savaşı'nın etkileri, arkadan Körfez Savaşı ve Irak'taki oluşumların Gaziantep'te yarattığı ivme üzerinde de durulmalı. Komşularda ticaretin artırılması, sorunsuz yaşama çabaları, ardından Irak ve Suriye'deki istikrarsızlığın etkileri de sorgulanmalı. Yetmez; Osb'lerin sayısı, alan genişliği, işletme sayıları gibi açıklamalara, mutlaka yörenin döviz geliri ile giderinin karşılaştırılması, "net döviz katma değeri" hesapları da eklenmeli. Mevcut üretim tesislerinin rekabet edebilir ölçek, rekabet edebilir teknoloji ve rekabet edebilir yönetim ihtiyaçlarını da net olarak tanımlanmış olmalıyız… Bir yandan geleneksel üretim yapısının daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi yatırımları yapılırken; öte yandan, Endüstri 4.0 bağlamında, daha önce Türkiye'ye, Çin'e, Uzakdoğu ülkelerine, Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelen yatırımların "merkeze dönüş eğilimi" üzerine örneğin, Adidas fabrikalarının Vietnam'dan Almanya'ya dönüşü gibi konulara kafa yormalıyız. O zaman; Endüstri 4.0 aşamasının bir slogan olmadığını, ciddi fırsatlar yarattığını, çok ciddi tehlikeler içerdiğini ve uyum için yoğun emek, zaman ayırmamız gerektiğini, kapsayıcı kurumlar oluşturmanın önemini ve iş birliğine dayalı gelişmenin kaçınılmazlığını daha iyi kavrar ve daha doğru reflekslerle yolumuza devam ederiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.