‘Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması’nın sonuçları açıklandı

TİM, 26 ülkede toplam 2 bin 520 firmanın satın almadan sorumlu yöneticisiyle gerçekleştirdiği ‘Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Ekim 2016’da başlayan çalışma, Kantar TNS firması ile birlikte yürütüldü.

Makina Magazin - - HABERLER -

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), altı temel sektör grubunda en fazla ihracat yapılan 26 ülkede toplam 2 bin 520 firmanın satın almadan sorumlu yöneticisiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ‘Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Üç ana eksende düzenlenen araştırmada, Türk ihraç ürünleri algısının yanı sıra, Türkiye genel algısı ve ‘Turkey Discover the Potential’ kampanyasının bilinirlik ve etkinlik algısı da ölçüldü. Ekim 2016’da başlayan araştırma, Kantar TNS firması ile birlikte yürütüldü.

Büyükekşi: “Yüzde 62’si memnun olduğunu belirtti”

Araştırmanın açıklandığı basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk ihraç ürünleri algısı bölümü için, “Araştırmaya katılanların yüzde 62’si Türk ihraç ürünlerinden özellikle memnun olduğunu söyledi” dedi.

Memnun olma oranı en yüksek ülkelerin yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile Hindistan olduğunu ifade eden Büyükekşi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İhracatımızın neredeyse yarısını gerçekleştirdiğimiz AB genelinde ise bu oran yüzde 59. AB oranını Hollanda, Polonya ve Almanya aşağıya çekiyor. Bu ülkelere ihracatçılarımızın özel bir önem vermesi gerekiyor. Almanya bizim ihracatımızda her daim birinci sırada yer alıyor. Ancak, bu ülkede memnuniyet oranının ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Eğer biz Almanya’daki alıcılarımızın nelerden memnun olmadıklarını anlarsak, bu eksiklikleri gideririz.”

Çalışmada, sektörlerin Türk ihraç ürünleri memnuniyet derecesine de bakıldığını kaydeden Büyükekşi, altı temel sektör grubunda memnuniyet derecesi en yüksek olan sektörün yüzde 65 ile elektrik-makina olduğunu açıkladı. Memnuniyet derecesinin bütün sektörlerde birbirine yakın ve oldukça yüksek olduğunu bildiren Büyükekşi, şöyle konuştu: “Memnuniyet derecesi yüzde 61 ilâ 65 arasında değişiyor. Ama biz yine de kendimize çok daha yüksek hedefler koyuyoruz. Diyoruz ki; yüzde 85’leri göreceğiz.”

“Potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz”

Türk ihraç ürünleri tercih oranlarının ölçüldüğü araştırmada genelde sonucun yüzde 55 çıktığını kaydeden TİM Başkanı Büyükekşi, “Türk ihraç ürünlerini tercih etmeyen, ancak uygun koşullar olursa tercih edeceğini belirten firmaların oranı da yüzde 37. Yani yüzde 37’yi temsil eden firmalar, bizim potansiyel alıcılarımızı oluşturuyor. Yapmamız gereken şey; sektör sektör tüketici odaklı çözüm süreçleri geliştirerek, uygun koşulları sağlamak. Bu potansiyeli değerlendirdiğimizde ise yüzde 92’ye ulaşıyoruz” diye konuştu.

AB genelinde tercih oranının yüzde 52 ile biraz daha düşük olduğunu anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti: “Ancak Ab’nin ithalatından aldığımız paya baktığımızda farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. 2015 yılında yüzde 1,2 pay alırken, 2016’da payımızı yüzde 1,28’e çıkardık. Yani, AB her geçen yıl bizim ürünlerimizi daha çok tercih ediyor.”

“İmajımızı olumlu bulanların oranı yüzde 60”

Araştırmanın Türkiye genel algısı bölümünde, Türkiye’nin imajını olumlu bulanlarının oranının yüzde 60 olduğunu belirten Büyükekşi, “İmajımızın ülke kırılımına baktığımızda, İspanya, Almanya ve Hindistan’da imajımızın yüksek olduğunu görüyoruz. AB genelinde ise, bu rakam yüzde 65 ile yüzde 60’lık genel ortalamanın üzerinde yer alıyor. Sektörler itibariyle Türki-

ye genel imajının en yüksek olduğu iki sektör grubumuz, yüzde 63’lük oranlarıyla kimyevi maddeler ve tekstil, halı, deri oldu” dedi.

Son bölüm olan ‘Turkey: Discover the Potential’ kampanya bilinirlik ve etkinlik algısında, Türkiye markasının bilinirliğini, beğeni düzeyini ve Türkiye ile İlgili düşünceleri yansıtma düzeyini incelediklerini ifade eden Büyükekşi, marka bilinirlik oranının yüzde 41 çıktığına işaret etti.

“İmajımızın bozulmasına izin vermemeliyiz”

Türkiye’nin ihraç ürünlerinin imajının genel olarak uluslararası piyasalarda olumlu algılandığını dile getiren Mehmet Büyükekşi, “Bu algıyı daha yukarılara taşımak için her platformda söylediğimiz gibi, Ar-ge, inovasyon, markalaşma ve tasarıma daha fazla yatırım yapmalıyız. Ülke imajımızın güçlü olduğu pazarlarda ürünlerimiz de güçlü oluyor. Ülke imajımızın bozulmasına asla izin vermemeliyiz. Bir firmamızın herhangi bir pazarda yapacağı bir hata, o pazarı diğer tüm ihracatçılarımız için girilmesi ve tutunması zor bir pazar haline getirebilir” diyerek sözlerini noktaladı.

‘Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması’nda öne çıkan bulgular:

• Ticari faaliyetlerde önem verilen kriterler içinde; fiyatların uygun olması, kalite ve güven kriterleri tüm ülkeler ve sektörler genelinde öne çıkan kriterler. Fransa ve İtalya’da uluslararası standartlara uygunluk, Kanada ve İngiltere’de ise, döviz kuru avantajı kriterlerinin de yüksek önemde değerlendirildiği görülüyor.

• Ticari faaliyet kriterleri katılım analizinde, Kanada ve Suudi Arabistan’ın Türk ihraç ürünleri ile ilgili değerlendirmelerinde ortalamanın altında algılandığı görülüyor.

• Türk ihraç ürünleriyle ilgili bilgi alınan kaynaklarda genelde sektörel yayınlar, internet ve kurum içi araştırma departmanları öne çıkıyor. ABD özelinde danışmanlık firmaları, Hollanda ve Almanya için Türkiye’deki kamu kuruluşları, İran ve Çin özelinde ise sektörel fuarların bilgi kaynağı olarak kullanım oranı yüksek.

• Türk ihraç ürünlerini tercih edeceğini/edebileceğini belirtenlerin oranı genelde yüzde 90’ın üzerinde. Türk ihraç ürünlerini kesinlikle (ilk tercih olarak) tercih edeceklerini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler; Mısır, Azerbaycan, İtalya ve Türkmenistan.

• Logo/sloganın genel bilinirlik oranı yüzde 41 düzeyinde. Bu oranın en düşük olduğu sektör yüzde 35 ile gıda.

• Logo/slogan bilinirlik oranının en düşük olduğu ülkeler; Avustralya, Güney Afrika ve Belçika.

• Logo/sloganın en yoğun olarak görüldüğü duyulduğu mecralar olarak Türk ihraç ürünlerinin üzeri öne çıkıyor. Bu mecrayı gazeteler ve iş yapılan kişilerin e-postaları takip ediyor.

• Logo/slogan ile ilgili beğeni düzeyi genelde yüzde 43 oranında olup, sektör grupları arasında bu oran benzer şekilde. Logo/slogan hakkında beğeni düzeyi en yüksek olan ülkeler Cezayir, Fransa ve İtalya.

• Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye ve yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahip olma Türkiye ile ilgili öne çıkan başlıca imaj algısı kriterleri. Bu kriterleri az farkla diğer kriterler takip ediyor.

• Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı bir ekonomi olarak özellikle öne çıktığı ülkeler Almanya, Azerbaycan ve Türkmenistan. Özellikle Kanada’da, Türkiye’nin ticari işbirliği yanında turistik, kültürel ve tarihi olarak ilgi duyulan bir ülke olarak da öne çıktığı görülüyor.

• Türkiye’nin imajını genel olarak olumlu bulanların oranı yüzde 60 düzeyinde. Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hindistan ve Türkmenistan, en düşük olduğu ülkeler ise Kanada ve İngiltere.

• Türkiye’yi çeşitli nedenlerle ziyaret ettiklerini belirtenlerin oranı genelde yüzde 64 düzeyinde. Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler İtalya ve Fransa, en düşük olduğu ülkeler ise ABD, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika.

(Soldan sağa): TİM Genel Sekreteri Dr. H. Bader Aslan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kantar TNS Kıdemli Yöneticisi Ziya Nisanoğlu.

Mehmet Büyükekşi, “Ülke imajımızın güçlü olduğu pazarlarda ürünlerimiz de güçlü oluyor” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.