İSO, ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı İ

Makina Magazin - - HABERLER -

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016' listesinde ilk sırada Modavizyon Tekstil yer aldı. Söz konusu firmayı sırasıyla; Marshall Boya ve Dardanel Önentaş Gıda takip etti.

stanbul Sanayi Odası (İSO), 'Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Modavizyon Tekstil'in ilk sırada yer aldığı listede, Marshall Boya ikinci, Dardanel Önentaş Gıda ise üçüncü sırada yer aldı. 2015 yılında 75,6 milyar TL olan üretimden net satışlar, 2016'da yüzde 8,6 artarak 82,2 milyar Tl’ye yükseldi. 2015 yılında reel olarak gerileyen üretimden net satışlar, 2016'da hemen hemen hiç değişmedi. 2016 yılında satışların maliyetindeki artışların nispeten yavaşlamasının da katkısıyla, İkinci 500’ün faaliyet kârlılığında iyileşme yaşandı. 2015'te 7,4 milyar TL olan toplam faaliyet kârı, 2016’da yüzde 17,5 artarak 8,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kârının net satışlara oranı da yüzde 8,5’ten yüzde 9,4’e yükseldi. Araştırma, sanayi kuruluşlarının 2015 yılında 3,8 milyar TL olan finansman giderlerinin geçen yıl yüzde 16,3 artarak 4,4 milyar Tl’ye ulaştığını ortaya koydu. Finansman giderlerinin net satışlara oranı ise, 0,4 puan artarak yüzde 4,7 oldu.

2015 yılında 10,4 milyar TL olan faiz amortisman ve vergi öncesi kâr büyüklüğü (FAVÖK), 2016’da yüzde 7,2 oranında artarak 11,1 milyar Tl’ye yükseldi. Vergi öncesi dönem kârı da, yüzde 0,6'lık artışla 4,4 milyar seviyesinde gerçekleşti. Her iki kâr büyüklüğü de, yüzde 10,9 olan enflasyon göz önüne alındığında reel olarak geriledi. İkinci 500’de finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı, 2016’da yüzde 51,1’den yüzde 50,6’ya geriledi.

Firmaların borç yükü arttı

Finansal göstergeler içinde borçlanma ile özkaynakların oranlarına bakıldığında, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun kaynak yapısında toplam borçların payı 2015'te yüzde 61,2 iken, 2016 yılında bu oran yüzde 60,5 olarak gerçekleşti. Araştırma sonuçları, İSO ikinci 500’de borç yükünün arttığını ortaya koydu.

2015’te 30,7 milyar TL olan toplam mali borçlar, 2016’da yüz-

de 17,5 artarak 36,1 milyar Tl’ye ulaştı. Böylece, mali borçların toplam borçlar içindeki payı 2015 yılında yüzde 57,6 iken, 2016’da yüzde 58,1’e ulaştı. İSO 500’ün önemli verilerinden biri de devreden KDV. Devreden KDV yükü İSO 500’de bir önceki yıla göre yüzde 23,6 oranında artarak, 4,8 milyar Tl’den 6 milyar Tl’ye yükselmişti. İSO İkinci 500’ün 2014 yılında 996 milyon TL olan devreden KDV’SI, 2015 yılında yüzde 7,9'luk artışla 1,1 milyar Tl’ye, 2016 yılında ise yüzde 7,5'lik artışla 1,2 milyar Tl’ye ulaştı. İSO İkinci 500’ün Arge harcamaları 2015 yılında 283,6 milyon TL iken, 2016’da yüzde 2,2'lik artışla 290 milyon Tl’ye ulaştı. Ar-ge harcamalarının üretimden satışlara oranı ise, yüzde 0,37’den yüzde 0,35’e geriledi. Daha önce açıklanan ilk 500’de de, Ar-ge harcamalarının üretimden satışlara oranı yüzde 0,74’ten yüzde 0,57’ye gerilemişti. İkinci 500’de Ar-ge yapan firma sayısı ise 2015 yılında 180 iken, 2016'da 177 firmaya geriledi.

Listedeki firmaların yüzde 20'si değişti

Raporun değerlendirme kısmında şu başlıklar öne çıkıyor: "İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan firmalar KOBİ niteliğinde ve bu firmalar yüksek faiz ve yükselen döviz kuru ortamlarından olumsuz etkileniyorlar. Listede yer alan firmaların bir önceki yıla göre yüzde 20’sinin (100 kuruluş) değişmiş olması, Kobİ’lerin istikrarlı büyüme için yetkinliklerini artırmaları ihtiyacını ortaya koyuyor. Yabancı sermaye paylı kuruluş sayısındaki dalgalanma sanayinin performansını sınırlayacak. Kobİ’lerin ihracat performansının son üç yıldır gerilemesi, ihracat alanında yeni KOBİ desteklerine ihtiyaç olduğuna işaret ediyor."

Kobİ’lerin işgücü verimliliğinin gerilediğinin ve söz konusu durumun sanayinin orta vadede rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğinin aktarıldığı değerlendirme kısmında, "Asgari ücret ve ona bağlı diğer ücret artışları, emek yoğun ve düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerde toplulaşmış olan Kobİ’leri olumsuz etkiledi. Kobİ’lerin katma değerlerini reel olarak artırmaları yüksek katma değerli işler hedefi için olumlu. Faaliyet kârlılıklarındaki artışlar, firmaların çekirdek faaliyetlerine ağırlık verdiğini gösteriyor. Yeterli kâr yaratmayan KOBİ’LER büyüme konusunda sermaye sıkıntısı çekiyor. Sanayide büyük ölçeklere ulaşılması öteleniyor" ifadelerine yer verildi.

Bahçıvan: "Finansman maliyetleri önemli bir sorun"

Araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 2015 yılındaki yüzde 2,7’lik büyümenin ardından geçen yıl yüzde 2,4'e gerileyen global büyüme nedeniyle Türkiye’deki firmaların performanslarının da sınırlandığını dile getirdi. İkinci 500 verilerine bakıldığında; dış pazarlarda genişleme sürecine girmiş olan ve sermaye birikimleri daha sınırlı kalan Kobİ’lerin, ekonomik yavaşlamalardan daha çok etkilendiğinin görüldüğünü ifade eden Bahçıvan, "KOBİ ölçekli şirketlerin yer aldığı ikinci 500 şirketlerinin kârlılık rasyolarında da, mali dalgalanmaların etkisiyle düşüşler görüldü" diye konuştu.

İSO 500’de olduğu gibi, İSO ikinci 500’de de mali borçlarda ve ödenen faizlerde ciddi artışlar yaşandığını söyleyen Bahçıvan, şöyle devam etti: “Finansman maliyetleri, ikinci 500’de de şirket kârlılıkları üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Ölçek büyütmek, rekabetçiliğini artırmak ve pazarını genişletmek için büyük çaplı yatırımlara ihtiyacı olan ve sermaye birikimi nispeten sınırlı olan KOBİ’LER açısından kurlardaki yükseliş ve yüksek faiz ortamı, hiç kuşkusuz dev şirketlere kıyasla daha zorlayıcıdır. Bütün bu olumsuzluklara karşın, İSO ikinci 500’de umut veren gelişmelerin de olduğunu söyleyebilirim. Sanayicilerimiz 2016 yılında tüm zorluklara rağmen esas faaliyetlerine odaklanabilmiştir. Bu bağlamda, net satışlara oranla faaliyet kârlılıklarını yüzde 8,5’ten yüzde 9,4’e çıkarmayı başarmışlardır. Finansman giderlerini nispeten daha etkin yöneten ikinci 500 şirketleri, mali borçlarda da vade yapısını kısmen iyileştirmişlerdir."

"Performanslarını takdirle karşılıyoruz"

İkinci 500’ü oluşturan şirketlerin özellikle istihdam verilerine dikkat çekmek istediğini ifade eden Bahçıvan, konu hakkında şunları söyledi: "Bu şirketlerimiz, istihdamlarını artırırken asgari ücret düzenlemesinin de etkisiyle ücretlerinde belirgin bir artış yaratmışlardır. 2016 gibi zorlu bir senede sanayinin ve sanayicimizin göstermiş olduğu performansı takdirle karşılıyoruz. Zorluklara rağmen, ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize, değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları ve araştırmamıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz.”

Erdal Bahçıvan, "2016 gibi zorlu bir senede sanayinin ve sanayicimizin göstermiş olduğu performansı takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.