Ç

Makina Magazin - - EDİTÖRDEN -

elik sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşları ve üretici firmalar, Çelik Federasyonu (ÇELFED) çatısı altında güçlerini birleştirdiler. Federasyonun kurucu üyeleri; Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, Çelik Boru İmalatçıları Derneği, Çelik Dış Ticaret Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği ile Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği oldu. Merkezi İstanbul olan ÇELFED; çelik endüstrisinin ilgili tüm sektörlerle birlikte ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, küresel rekabet gücünü artırmayı ve sektörel bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyor.

Üye derneklerin ve kişilerin demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki haklarını koruyacak çalışmalarda bulunacak Çelik Federasyonu; sektör firmalarına yönelik bilgilendirmeler yapılması, eğitim çalışmaları yürütülmesi, sorunlara çözümler üretilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması gibi konularda faaliyet gösterecek. Türkiye’de sektörün çatı kuruluşu olacak federasyon, uluslararası alanda da çelik sanayiini temsil edecek. Sektörü tanıtmak ve küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmayı planlayan ÇELFED, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası fuar ve etkinlikleri de organize edecek.

Otomotiv sektöründe hızlı bir dönüşüm yaşanacak

Deloitte tarafından otomotiv sektörüyle ilgili yapılan araştırmaya göre, önümüzdeki dönemde sektörde hızlı bir dönüşüm yaşanacak. Otomotiv endüstrisinin geleceğine şekil verecek otonom (sürücüsüz), elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı kullanılan araçlara geçiş çok uzak değil. Teknoloji şirketlerinin girişimleri ve sektörün devlerinin yatırımları, otomotiv dünyası için hızlı bir değişimin habercisi olacak.

Analiz sonuçları, mobilitenin geleceğinin yepyeni bir ekosistem modeli ve farklı iş yapış şekilleri ile benzersiz bir noktaya doğru kaydığını ortaya koyuyor. Bir önceki mobilete kayması 1890’larda motorlu araçların yollarda boy göstermesi ile başlamıştı. Benzer bir kırılma noktasına; şehirlerde otonom araçlar, akıllı telefonlar sayesinde trafikte geçen zamanın ve harcanan paranın tüketiciler tarafından çeşitli şekillerde optimize edildiği ve otomotiv devlerinin kendilerini mobilite hizmet sağlayıcısı olarak görmeye başladığı bir döneme girilerek hızla yaklaşılıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, mobilite dünyasının ‘ortak kullanımlı otonom araçlar’a doğru evrilmesi tahmin edilenden de erken; hatta yakın gelecekte yaşanacak bir değişim olarak değerlendiriliyor. 2040’a gelindiğinde, gelişmiş ülkelerde araç satışlarının yüzde 40, petrol tüketiminin yüzde 30 oranlarında azalacağı, satış yapılan araçlardan sadece yüzde 25’inin bugün anladığımız anlamda geleneksel araçlardan oluşacağı öngörüleri hesaba katıldığında, gelecekte otomotiv sektöründe hızlı bir dönüşüme tanıklık edilebilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.