MAİB ve MAKFED iki yeni rapor hazırladı

Makina Magazin - - HABERLER -

Makina İhracatçıları Birliği ve Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, 'Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı Raporu' ve 'Makina İmalat Sanayi Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu' adlı iki yeni çalışma hazırladı.

Makina İhracatçıları Birliği (MAİB) ile Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ortaklığında sektöre ilişkin iki yeni rapor yayımlandı. 'Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı Raporu' ve 'Makina İmalat Sanayi Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu' adlı çalışmalar, Türkiye sanayiinin teknoloji üretim potansiyeline ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Makinacılar tarafından önerilen Türkiye’ye özgü destek modeline göre; ihracatçı firmalara verilecek desteklerin verimlilik kriterlerine göre düzenlenmesi gerekiyor. Kaynak dağılımında yapılacak iyileştirmenin yüzde 47 verimlilik artışı sağlayacağı Türk makina sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizması oluşturulmasının, yaratacağı çarpan etkisiyle imalat sanayiinde önemli bir üretim artışı sağlayacağı belirtiliyor.

Türkiye’ye özgü bir model öneriliyor

Verimlilik ile ihracat performansı arasındaki ilişkiyi ele alan 'Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı Raporu', makina sektörüne yönelik nasıl bir teşvik sistemi kurgulanması gerektiğini ortaya koyuyor. Firmaların yenilikçilik faaliyetlerinin kamusal fonlar tarafından desteklenmesinin ihracata etkisinin ele alındığı çalışmada, Türkiye’ye özgü bir destek modeli öneriliyor.

'Makina İmalat Sanayi Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl 60,4 milyar TL ciro gerçekleştiren makinacılar, imalat sanayii toplam cirosu içindeki payını yüzde 5'e yükseltti. 2009-2016 yılları arasında 83 bin ek istihdam sağlayan sektör, geçtiğimiz yılsonunda 215 bin kişiye istihdam sağlayarak, imalat sanayii toplam istihdamı içindeki payını yüzde 5,9’a taşıdı.

Makina sanayii açısından teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığına vurgu yapan çalışmaya göre, sektörün 2015 yılında Arge harcamaları 387,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Makinacıların Ar-ge harcamalarını yüzde 85-87 düzeyinde özkaynaklarıyla karşıladığı vurgulandı. Patent ve faydalı model tescil başvurularını sürekli artıran makina sektörü, 2015 yılında bin 736 patent başvurusu yaptı. Türkiye imalat sanayiinde yerli patent ve faydalı model başvurularının yaklaşık yüzde 21'i makina sanayii tarafından gerçekleştirildi.

Dalgakıran: "Desteğin merkezinde verimlilik olmalı"

Yenilikçilik faaliyetlerinin Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ana unsur olduğunu ifade eden Makina İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, şunları söyledi: “Uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak; kamu desteğinin merkezinde verimlilik olmalı. İhracatçı firmaların yenilikçi projeleri verimlilik kriterlerine bağlı olarak desteklenmeli. Bu destekler de, birbirine eklemlenmiş projeler zinciri şeklinde, büyük montanlı ödemelerle uzun periyotta verilmeli.”

Adnan Dalgakıran "İhracatçı firmaların yenilikçi projeleri verimlilik kriterlerine bağlı olarak desteklenmeli" diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.