TAYSAD, sektördeki son gelişmeleri tartıştı

Makina Magazin - - OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ -

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ar-ge Yasası’ndaki son değişiklikler ve teşvikler otomotiv sanayiinin temsilcileri ile paylaşıldı.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde Türk otomotiv tedarik sanayii temsilcileri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk ile bir araya geldiler. Etkinlikte, Ar-ge Yasası’ndaki son değişiklikler ve teşvikler, otomotiv sanayiinin temsilcileri ile paylaşıldı.

Kanca: “Ülkemiz için değerli bir kazanım”

Ar-ge merkezlerinde çalıştırılan tam zamanlı eş değer personel sayısının 15’e indirilmesinin sanayi şirketlerini Ar-ge merkezi kurmaya teşvik edeceğini belirten Alper Kanca, “Özellikle orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-ge merkezi sayısında önemli oranda artış sağlayacağını düşünüyoruz. Ar-ge Yasası, sanayimiz ve ülkemiz için değerli bir kazanım. Ar-ge konusunda üç önemli unsur bir arada olmalı. Bunlardan ilki, bürokrasi, sanayi ve üniversite tarafındaki insan kaynağı potansiyeli. İkincisi, gelişimi yöneten, yönlendiren bir teşvik sistemin kurulması. Üçüncüsü ise, tabii ki Ar-ge ikliminin tesis edilmesi” dedi.

Ar-ge merkezi sayısında otomotiv sektörünün açık ara önde olduğunu aktaran Kanca, şunları söyledi: “Türkiye’de Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-ge merkezlerinin 91 adedi TAYSAD üyelerine ait. Ar-ge Yasası’nda gerçekleştirilecek her iyileştirme en çok otomotiv sektörünü etkileyecek. Sağlanan teşviklerle birlikte, Ar-ge’ye yapılan yatırım ve yaratılan katma değer artacak. Üyelerimizin Ar-ge teşviklerinden en verimli şekilde faydalanmaları için onları bilgilendirip teşvik ederek, destek olmaya devam edeceğiz.”

Ünal: “Hedefimiz 1000 Ar-ge merkezi”

Toplantıda konuşan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal ise, “2014 yılında gerçekleşen gelişmeyle Ar-ge merkezi açabilmek için 30 tam zamanlı eş değer personele ihtiyaç vardı. Ancak, otomotiv tedarik sanayiinden gelen talepler doğrultusunda bu sayıyı 15’e indirdik. Dolayısıyla, şu an 15 tam zamanlı eş değer çalışan ile Ar-ge merkezi açılabilecek. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ar-ge merkezi sayımızı 1000’e çıkarmak. Elimizde şimdiden 100 adet değerlendirmeyi bekleyen Ar-ge merkezi başvurusu var” diye konuştu.

Öztürk: “Ar-ge faaliyetleri yurtiçinde yapılmalı”

Toplantıda Ar-ge merkezi olabilmek için gerekli beş temel konuya dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk de, şunları aktardı: ”İlk olarak, araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zamanlı eş değer Ar-ge personeline sahip olunmalı. Ar-ge veya tasarım projeleri yapılmalı. Ar-ge ve destek personelinin merkezde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunmalı. Bunlara ek olarak; Ar-ge veya tasarım faaliyetleri yurtiçinde gerçekleştirilmeli ve bu merkezlerin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içerisinde yer alması sağlanmalı.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.