Lastik Patladý 6 Yaralý

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Side A. Ýhsan Barut Ý.Ö.O'da görevli beden eðitimi öðretmeni Hakan Ök'ün kullandýðý 07 CZN 76 plakalý özel aracýn lastiði patlamasý ile meydana gelen kazada 3 Çocuk 6 kiþi yaralandý. Yaralýlar arasýnda MHP Manavgat Ýlçe Teþkilatý Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Týrþak'ýn kýzý Kübra ve torunu Þevki Mert Bulgurcu'da bulunuyor. Sayfa 3’de

Kübra Bulgurcu

Yoðun bakýmda

Hakan Ök

Sayfa 4’de

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.