MADOKS'TA kano heyecaný devam ediyor

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Manavgat Baraj gölünde, kano kulübü kuran MADOKS (Manavgat Doða Kültür ve Spor Kulübü), hafta içi her gün, saat: 09:00-21:00 saatleri arasýnda istenilen saatte kano hizmeti veriyor. Hemen hemen her gün bölgemizde yoðun ilgiyle karþýlanan kano etkinlikleri, Cuma akþamlarý da kano yarýþýyla taçlanýyor. Yarýþta kitap, dekoratif hediyeler ve seçkin mekanlarda akþam yemeði gibi ödüller veriliyor. MADOKS Baþkaný Ayhan Rüzgar, "Kano sporu bu kadar su olan bir memlekette haliyle yoðun ilgi topladý. Her gün onlarca kiþi kano yapmaya geliyor. Kano yaptýktan sonra ateþ baþýnda açýk havada yemek ve eðlence keyfi de yapýyoruz. Ayrýca tescil almak için baþvurumuzu yapmak üzereyiz. Sporcu yetiþtirmek için bu branþa aðýrlýk vereceðiz. Bu güzel ve farklý deneyimi yaþamak isteyenler; 546-746 20 15 ve 530-665 73 49 nolu telefonlardan bize ulaþabilir. Bu haftanýn 1. Leri Selahattin Özer ve Oya Çelik'i de ayrýca kutluyorum."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.