Orman Yangýnlarýnda Vatandaþ Duyarlýlýðý

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, bu yýl yaþanan Orman yangýnlarýna ekiplerin anýnda müdahaleedilmesinde vatandaþlarýn duyarlý davranarak yangýný ihbar etmelerinin rolünün çok büyük olduðunu söyledi. 4’de

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.