‘Bu Zafer Belleðimizden Asla Silinmeyecek’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL - Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mekteplioðlu;

Ak parti Manavgat Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu 30 Aðustos Zafer Bayramýna iliþkin yaptýðý açýklamada, "Tarihten silinmek istenen milletimizin, bilakis tarihe yön vermeye devam edeceðinin en açýk mesajlarýndan biri olan bu zafer, milli belleðimizden asla silinmeyecektir" dedi. Mekteplioðlu 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü" dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baþkomutanlýk ettiði büyük taarruz sayesinde, iþgal altýndaki vatan topraklarýnýn düþmandan arýndýrýldýðýný ve Ýstiklal mücadelesinin hak edilen büyük zaferle taçlandýðýný belirterek, "Tarihten silinmek istenen milletimizin, bilakis tarihe yön vermeye devam edeceðinin en açýk mesajlarýndan biri olan bu zafer, milli belleðimizden asla silinmeyecektir" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.