Sözen'den 30 Aðustos'ta Fener Alayý'na Davet

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Stadyumda program ve Fener Alayý Manavgat Belediyesi, 30 Aðustos Zaferinin 90. yýl dönümünü Manavgat halkýnýn daha coþkulu bir þekilde yaþayabilmeleri için muhteþem bir program hazýrladý. 30 Aðustos 2012 Perþembe Günü akþam saat 21.00'de Manavgat Stadyumu'ndaki etkinlikler saat. 21.00'den itibaren baþlayacak. Gecede Kýbrýs Sinerji Halk Oyunlarý ve Modern Dans Topluluðu ve Ankara Anadolu Gençlik Eðitim Merkezi Folklör Grubu en güzel danslarýný Manavgat halký için sergileyecek. Ardýndan verilecek Rock Konseri sonrasýnda ise Manavgat Belediyesi'nin önceden hazýrladýðý meþalelerle fener alayý yapýlacak. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Manavgat halkýný 30 Aðustos 2012 Perþembe günü Manavgat Stadyumu'nda yapýlacak programa ve fener alayýna katýlmaya davet etti. Baþkan Sözen, "Biz Manavgat halký, sevinçlerde, üzüntülerde hep birlikte tek yürek ve el ele olduk. Tüm milli duygularýmýzla Manavgat halkýný bir kez daha 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90'ýncý yýldönümü olan bu kutlu günümüzde elele ve tek yürek olmaya davet ediyorum. Gelin bu coþkuyu birlikte yaþayalým" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.