Tropikal Meyve Bahçesi Yangýnda Kül Oldu

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Antalya'nýn Alanya Ýlçesi'nde 'Toprak Dede' olarak tanýnan 82 yaþýndaki Mehmet Ziya Görgün'ün yaklaþýk 25 yýldýr tropikal meyve yetiþtirdiði bahçesi, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çýkan yangýnda yok oldu. Yangýn, saat 06.00 sýralarýnda 'Toprak Dede' olarak tanýnan Mehmet Ziya Görgün'ün, Kestel Beldesi'ndeki tropikal meyve bahçesinde çýktý. Elektrik tellerinden çýkan kývýlcým sonucu baþlayan yangýn, þiddetli rüzgarýn etkisiyle kýsa sürede büyürken, alevler Görgün'e ait 2 katlý eve de sýçradý. Yangýnda 25 yýlda yetiþtirilen Hint ayvasýnýn yaný sýra, longan (kedi gözü), rambutan, mango, ananas, passiflora, pepino, papaya, altýn çilek, tamarillo, karambola, kamkat ve kahve gibi yaklaþýk 50 çeþit tropikal meyve aðacý kül oldu.Yaklaþýk 8 dönüm meyve bahçesinin zarar gördüðü yangýnda, Görgün'e ait otomobil, çim biçme makinesi, birçok elektronik alet, bahçe ve ev eþyasý kül oldu. Bahçedeki yangýnda, Görgün'ün komþusuna ait çok sayýda kovan da yandý, arýlar telef oldu. Bölgedeki itfaiye ekipleri, Gazipaþa'daki orman yangýnýna müdahale ettiði için yangýna müdahale etmekte gecikti. Yaklaþýk 60 yýldýr tarýmla uðraþan Mehmet Ziya Görgün, yangýný komþularýnýn kendisine haber verdiðini söyledi. Dýþarý çýktýðýnda alevlerin bahçeyi tamamen sardýðýný gördüðünü belirten Görgün, "Bahçeden geçen elektrik telleri yere çok yakýn. Aðaçlarýn dallarýna temas ediyor. Rüzgarýn etkisiyle teller birbirine deðince kývýlcým çýkmýþ. Çýkan kývýlcýmlar da yapraklarý tutuþturmuþ. Yetkililerden 3- 4 kez elektrik tellerini yukarýya kaldýrmalarýný istedim, ama kaldýrmadýlar. Memlekette ismi duyulmayan tropikal meyveler bahçemde vardý. Hepsi yok oldu" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.