Manavgat'ta Zafer Kutlamasý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü tüm yurtta olduðu gibi Manavgat'ta da törenle kutlandý. Cumhuriyet Meydanýnda gerçekleþtirilen törene Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Garnizon Komutaný Metin Alkaya, Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Ocak, Kýzýlot Belediye Baþkaný Mustafa Keçer, Oymapýnar Belediye Baþkaný Tevfik Güven, Ýlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Karaarslan, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaþý Alptuð Aydýnlý, Sivil Toplum örgütleri baþkanlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýldý. Törende siyasi parti olarak sadece MHP Ýlçe Baþkan Vekili Ahmet Yýldýz ile BBP Ýlçe Baþkaný Ali Ýhsan Kýlýnç'ýn katýlmasý dikkat çekti. Manavgat

Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Garnizon Komutaný J. Albay Metin Alkay ile Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'in Atatürk anýtýna çelenkleri sunmasýnýn akabinde gerçekleþtirilen saygý duruþu ve istiklal marþýnýn ardýndan Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Garnizon Komutaný J. Albay Metin Alkay ile Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen törene katýlanlarýn ve halktýn bayramýný tebrik etti. Tören daha sonra Manavgat ilçe Jandarma Komutanlýðýnda görevli Üstteðmen Arif Gültekin, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Emir Osman Bulgurlu, Garnizon komutaný J. Albay Metin Alkay ve Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen tören sonrasýnda Manavgat Kaymakamlýðý'nda tebrikleri kabul etti.

Bulgurlu Kaymakamlýk makamýnda tebrikleri kabul etti

Üsteðmen Arif Gültekin

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.