Mola vermeye ne dersiniz? ‘Köy kahvaltýsýnýn yeni adresi’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Hayatýn koþuþturmasý, iþ güç, çoluk çocuk, sinir stres derken zaman hýzla avuçlarýmýzdan akýp gidiyor. Her günümüz, bir öncekinin aynýsý. Dün, bugün ve yarýn birbirine karýþmýþ. Zamanýn birbirine karýþmasýna üstelik bir de, aklýmýz karýþmýþ, düþüncelerimiz karýþmýþ, ruhumuz karýþmýþ. Ýþte bu noktada bütün dertlerden uzaklaþýp bir mola vermeye ne deresiniz? Son yýllarýn en güzel trendlerinden biri olan þehrin stresinden uzaklaþýp hafta sonu ailenizle ya da arkadaþlarýnýzla birlikte yapýlan köy kah- valtýlarýnýn verildiði mekânlara hemen hemen gitmeyen kimse yoktur. Manavgat'ta ta bulanan bu yerler özelikle hafta sonlarý gerek yerli halk tarafýndan gerekse turistlerden büyük raðbet görür.

Manavgat Irmaðý kenarlarýnda bulunan köy kahvaltýsý mekânlarýna yeni bir yüz geldi. Deneyimli turizmci Burcu Tepe'nin iþletmeciliðini yaptýðý Mola Köy Kahvaltýsý evinde bölgenin ve Türkiye'nin deðiþik kahvaltý lezzetlerini bulabilirsiniz. Mola Köy kahvaltý evinde serpme köy kahvaltýsý olarak taze köy yumurtasýndan tutunda köy tereyaðý, özel yapým reçeller, özel yapým acý biber sosu, gözleme, bazlama ve memen çeþitleri misafirlerin damak zevkine sunuluyor. Mola köy kahvaltý evinin en önemli özelliði ise kahvaltýnýzda tüketeceðiniz taze sebze ve yeþillikleri dalýndan kendiniz koparabiliyor olmanýzdýr. Oymapýnar Baraj yolu üzerinde Dikmen köyü giriþinde kurulu Mola Köy kahvaltýsý evi, adýndan da anlaþýlacaðý gibi tam mola verilebilecek bir mekân. Yaz aylarýnda ve kýþýn güzel havalarda geniþ bir bahçede hizmet veren Mola Köy Kahvaltý evi Trabzon yöresine özel taþ gözleme ocaðý ve bazlama ocaðý ile dikkat çekiyor. Geniþ panoramik doða manzarasýyla iç mekanýnda kýþýn da hizmet veriliyor. Mola Köy Kahvaltý evi geniþ bir bahçe ve çocuklar için oyun alaný, aracýnýz için rahat otopark olanaðý sunuyor. Açýk ve kapalý alanda servis yapýlabilen Mola Köy Kahvaltý evinde, güzel bir ortam, güzel lezzetler, belki de her þeyden önemlisi makul fiyatlar sizleri güzel bir gün geçirmeniz için bekliyor. Rezervasyon için 0532 154 68 18'i mutlaka arayýn…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.