Orman Yangýný Korkuttu

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Özel Akdeniz Baþarý Koleji çevresinde bulunan ormanlýk alanýn henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayý yanmasý okul personelleri ve çevrede bulunan evlerde ikamet edenlerde büyük panik yarattý. Öðlen saat 14.45 sýralarýnda Özel Akdeniz Baþarý Koleji giriþinin yan tarafýndan bulunan yüksek gelirim hattý civarýnda baþlayarak yayýlan orman yangýnýna anýnda müdahale eden ekipler poyrazýnda etkisiyle hýzla büyüyen yangýný kontrol altýna aldýlar. Manavgat Orman Ýþletme müdürlüðüne ait çakal deresi deposuna kadar ulaþan ve 20 dönüm ormanlýk alanýn kül olduðu yangýna Manavgat Orman Ýþletme Müdürlüðü, Manavgat Belediyesi, Sarýlar, Çolaklý, Evrenseki, Side ve Ilýca itfaiyeleri müdahale etti. Yangýnýn baþlamasý ile birlikte çevrede ikamet eden vatandaþlar ekiplere yangýnýn söndürülmesinde yardýmcý oldu. Çam aðaçlarýndan oluþan 20 dönüm ormanlýk alanda çýkan yangýný söndürme çalýþmalarýný Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'de takip ederek sýk sýk yetkililerden bilgi aldý. Özel Akdeniz Baþarý Koleji giriþinde baþlayarak poyrazýnda etkisi ile okulun çevresini saran yangýn okula sýçramadan kýsa sürede kontrol altýna alýnmasý okul yetkililerine rahat bir nefes aldýrdý. Yangýný görerek itfaiyeyi haberdar eden Okulun bayan güvenlik görevlisi, " okulumuzun giriþi kapýsýnýn yanýnda bulunan yüksek gerilim hattýnýn hemen yanýnda baþlayan yangýn kýsa sürede poyrazýnda etkisiyle yayýldý. Daha önceleri de söz konusu yüksek gerilim hattýnýn olduðu yerden kývýlcýmlar çýkýyor ancak TEDAÞ yetkilileri gelerek önlem alýyorlardý. Neyse ki yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýndý okulumuz büyük bir tehlike atlattý" dedi.

Ekipler yangýnýn okula sýçramasýný önlemek için okul içerisinden müdahalede bulundu.

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'de yanan

bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi

aldý

yangýnýn çýktýðý alanýn hemen karþýsýnda bulunan bir otele ait personel lojmanýnda kalanlarda yangýný korku dolu gözlerle takip ettiler

Vatandaþlarda yangýnýn söndürülmesinde yardýmcý

oldu

Yangýnýn çýkýþ noktasý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.