Gençlik Merkezi Yüzme Kurslarý Tamamlandý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi tarafýndan Temmuz ve Aðustos aylarý arasýnda iki dönem olarak gerçekleþtirilen yüzme kurslarý sona erdi. Manavgat Belediyesine ait Boðaz Otel'de deneyimli eðitmenler Çiðdem Tankaya ve Aslý Yamaner tarafýndan gerçekleþtirilen yüzme kurslarýna bu yýl 04 yaþtan 25 yaþ arasýna kadar 300 kiþi katýldý. Kursiyerlerin tamamýnýn yüzmeyi öðrenmesi memnuniyet yarattý. Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Yönetiminden yapýlan açýklamada; " Temmuz ve Aðustos aylarý arasýnda iki dönem olarak gerçekleþtirmiþ olduðumuz yüzme kurslarýmýzý tamamladýk. Manavgat halkýnýn yoðun ilgi gös- terdiði kurslarýmýzý da kursiyerlerimizin tamamýnýn yüzmeyi öðrenmesi bizleri mutlu etti. Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi olarak bünyemizde bulunan, cimnastik, halk oyunlarý, karate, gitar, baðlama, tiyatro, aerobik, resim, basketbol ve satranç kurslarýmýz devam etmektedir. Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi kurulduðu günden buyana büyük ilgili gösteren Manavgat halkýna þükranlarýmýzý sunuyoruz. Merkezimizde bulunan kurslar hakkýnda geniþ bilgi almak isteyenler 0242 742 55 00 ve 0544 746 1105 nolu telefondan bilgi alabilirler" dediler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.