MATSO'YA teþekkür

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

Asayiþine Yardým ve Sosyal Dayanýþma Derneði, Manavgat Emniyet Müdürlüðü'ne kazandýrdýðý araçtan dolayý MATSO'ya teþekkür etti. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada; Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan Manavgat Emniyet Müdürlüðü'ne Ford Connect marka araç alýndýðý belirtilerek "Alýnan araç Manavgat Emniyet Müdürlüðü bünyesinde Olay Yeri Ýnceleme aracý olarak kullanýlacaktýr. Aracýn iç donanýmý Emniyet Genel müdürlüðü tarafýndan yapýlacaktýr. Manavgat Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Vural ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür ediyoruz" denildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.