Burhan ile Sultan mutluluða yelken açtýttttýýýý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

anavgat Side Diþ Hastanesi nde görevli Burhan Çetin ile Sultan Demiral ( Çetin) Gazipaþa Düðün Salonunda geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen muhteþem bir düðün töreni mutluluða yelken açtýlar. simalarýndan Elmalý'lý Nuriye, Þahin Çetin'in oðlu Burhan ile Gazipaþa'lý tanýnmýþ ailelerinden Meryem, Ahmet Demiral'ýn kýzý Sultan'ý düðünlerinde akraba, dost ve arkadaþlarý yalnýz býrakmadý. Manavgat Koçlar Gazetecilik ve Matbaacýlýk olarak çiçeði burnunda genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.