TAB Gýda'dan Burger King açýklamasý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Bir süre önce medyada yeralan Burger King'le ilgili iddialarýn ardýndan TAB Gýda'dan açýklama geldi. Açýklamada; "Geçtiðimiz günlerde Burger King ile ilgili Ýngiltere ve Ýrlanda'da gündeme gelen iddialara iliþkin yayýnlanan haberler üzerine, müþterilerimizi doðru bilgilendirmek adýna aþaðýdaki açýklamayý kamuoyunun dikkatine sunarýz. Türkiye'de TAB Gýda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King'in, Türkiye restoranlarýnda satýþa sunulan et ürünlerinin tamamý, yerli ve Türk Gýda Kodeksi'ne uygun þekilde üretim yapan tedarikçilerden temin edilmektedir. Yurtdýþýnda yayýnlanan haberlerin de Burger King Türkiye ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr."denildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.