Travelife Çalýþtayý Gerçekleþti

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

lanya’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý (ALTSO) tarafýndan yürütülen 'Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek' Projesi'nin kapanýþ çalýþtayý gerçekleþtirildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý'nda (ALTSO) gerçekleþen toplantýya, Travelife Ýþ Geliþtirme Müdürü Sören Stober, ALTSO Proje ekibi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (Türsab) Alanya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Baþkaný Suat Çavuþoðlu, Alanya Çevre Koruma ve Mavi Bayrak Derneði (ALÇED) Baþkaný Þerefnur Kayhan, Alanya Turistik Ýþletmeciler Derneði (ALTÝD) Baþkan Yardýmcýsý Hasan Þakiroðlu, Alanya Belediyesi temsilcisi ve turizmde sürdürülebilirlik proje kapsamýnda belgelendirilen 17 konaklama tesisi yöneticisi katýldý. Çalýþtayda, Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi'nin Alanya, Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu ele alýnýrken sisteme dahil olan otellerde yaþayan olumlu geliþmeler ve olumsuz etkiler konularýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.