Duacý'da Sosyal Tesise Destek

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

epez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, yeni Büyükþehir Belediyesi Kanunu ile 2014 Yerel seçimleri'nden sonra Kepez Belediyesi'nin bir mahallesi haline gelecek olan Duacý Köyü'nün Muhtarý Gül Dursun'u ziyaret etti.Hizmetlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Muhtar Dursun, köye kazandýrmak istedikleri, içerisinde çok amaçlý salon, aile saðlýðý merkezi, eczane, PTT gibi ünitelerin olacaðý sosyal ve kültürel tesisin yapýmý konusunda destek istedi.Tesis projesinden dolayý Muhtar Gül Dursun'u kutlayan Baþkan Tütüncü, "Bu güzel ve kalýcý eseri Duacý'ya kazandýrmak için elimizden gelen desteði saðlayacaðýz. Belediye olarak 1,5 ay içerisinde de tesis binasýnýn temelinin kazý iþini yapacaðýz" dedi. Duacý'ya, mahalle olmadan önce de özel bir önem verdiklerini altýný çizen Baþkan Tütüncü, "Yoldan asfalta, parka kadar talep edilen temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz tamamladýk. 2650 metre yeni yol, 800 metre sathi kaplama asfalt, 1225 metre sýcak asfalt çalýþmasýný tamamladýk. Köyün hem Masa Daðý bölgesine, hem de Varsak'la olan baðlantý yollarýný açtýk. Ýki park inþa ettik. Kent Ormaný projesi ile Duacý'ya prestij kazandýrdýk" dedi. Duacý'ya, köyün simgesi olan sarnýcýn ve çýnar aðaçlarýnýn bulunduðu 1700 metrekare alana, ünlü Türk hattatý Kayýþzade Osman isminin verildiði ve içerisinde köyün mimarisine uygun yapýda sanat binasýnýn yer aldýðý bir park inþa edildiði, bölgeye ayrýca içerisinde basketbol sahasý, yürüyüþ yolu, açýk hava spor aletleri, oturma alanlarý ve çocuk oyun mobilyalarýnýn olduðu 2 dönümlük bir park da kazandýrýldýðý belirtildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.