Zabýta Memuru Tartýþtýðý Mühendisi Vurdu

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Akseki’de kanalizasyon çalýþmasý nedeniyle evinin yoluna kum döken taþeron firma yetkilileri ile tartýþan zabýta memuru, çalýþmalarýn baþýnda bulunan mühendisi av tüfeðiyle vurarak yaraladý.Edinilen bilgiye göre olay, Akseki Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Yapýlan kanalizasyon çalýþmasý nedeniyle evinin bulunduðu sokaða yaya olarak dahi giremediðini ileri süren Akseki Belediyesi'nde görevli zabýta memuru H.T., çalýþmalarý yapan firmayý arayarak durumu bildirdi. Çalýþma nedeniyle kumun o bölgeye döküldüðünü söyleyen yetkililerden olumsuz yanýt alan H.T., mühendis Avni Kerem Þalva ile tartýþtýktan sonra evinden ruhsatlý av tüfeðini alýp tekrar olay yerine döndü. H.T.'nin silahýndan çýkan saçmalarla yaralanan Þalva, ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralý, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla sevk edildiði Alanya Devlet Hastanesi'nde ameliyata alýndý. Vücudundaki saçmalarýn çýkarýlmasýnýn ardýndan yoðun bakýma alýnan Þalva'nýn hayati tehlikeyi atlattýðý öðrenildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.