Çocuklara antibiyotik vermeyin

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Dr. Coþkun, yaptýðý açýklamada, probiyotikler içinde bulunduðu sindirim sistemine yararlý etkiler yapan mikroorganizmalar olduðunu belirterek, "Yani bunlar vücudumuzda bulunup bizim için çalýþan küçük dostlardýr. Antibiyotikler baðýrsaktaki probiyotik bakterileri yok eder. Sonucunda ise çocuklarda çeþitli hastalýk görülmeye baþlanýr' diye konuþtu.Çocuklarýn baðýþýklýk sisteminin güçsüz olmasý durumunda zencefilli macun, çingevenli çay, adaçayý, Mersin suyu gibi bitkileri kullanmasýný tavsiye eden Coþkun, 'Bu bitkiler sayesinde doðal ve yan etkisiz bir þekilde baðýþýklýk sistemini güçlendirebiliriz' tavsiyesinde bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.