Antalya Devlet Tiyatrosu Kepez'de

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

ntalya Devlet Tiyatrosu, "Piþti" adlý oyunu Erdem Bayazýt Kültür Merkezi'nde (EBKM) sahneledi. Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) Mustafa Nogay Kesim'in kaleme aldýðý, Kazým Akþar'ýn yönettiði iki perdelik müzikli komedi olan ' Piþti' adlý oyunu Kepezlilerle buluþturdu. Kepez Kaymakamý Mehmet Ali Özyiðit, Kepez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, eþi Dr Ayþe Tütüncü'nün de izlediði, erkek egemenliðinin eleþtirildiði oyuna, Kepezliler büyük ilgi gösterdi. Oktay Gözpýnar, Ahmet Açýkgöz, Bahar Iþýk, Gözen Müftüoðlu, Murat Bölük ve Gökhan Tüzün'ün rol aldýðý oyunda farklý yaþta ve sosyal çevrelerden bir grup erkeðin mekaný olan kahvehaneye, iki genç kadýnýn bir iddia üzerine girmesi ve kahvehanenin, kadýn ve erkek iliþkilerinin tartýþýldýðý bir mekana dönüþmesi anlatýlýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.