Üretim Kalitesi Arttý

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

azipaþa Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekipleri tarafýndan, son 5 ayda meyve ve sebzeden alýnan numunelerde, ilaç kalýntýsýna rastlanmadý.Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Hasan Aslan, halk saðlýðý ve ihracat deðerleri açýsýndan zirai ilaç kalýntýsýna karþý sürdürülen mücadele ve eðitimlerin etkili olduðunu söyledi. 2011 yýlý Eylül ayýndan bu yana Gazipaþa Toptancý Hali giriþinde alýnan numunelerin yaný sýra ekim ve hasat dönemi öncesi alýnan 120 numunenin tamamýnda ilaç kalýntýsýna rastlanýlmadýðýna dikkat çeken Aslan, "Sürekli olarak farklý üreticilerden aldýðýmýz meyve ve sebze numunelerinde, yapýlan analizlerde kalýntýya rastlanmadý" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.