5 ayda 130 olaya müdahale ettiler

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

ntalya Emniyet Müdürlüðü bünyesinde 5 ay önce faaliyete baþlayan Güven Timleri, isminin hakkýný vermeye baþladý. 40 kiþiden oluþan güven timleri 5 ayda 130 olaya müdahale ederek 183 þüpheliyi gözaltýna aldý. Antalya Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü bünyesinde 1 emniyet amiri, 1 baþkomiser ve 40 kiþilik polis memurundan oluþan güven timleri, kimi zaman simitçi, kimi zaman temizlik görevlisi bazen de seyyar satýcý olarak görev yapýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.