Yürek Burkan Görüntü

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Manavgat'ta 26 Temmuz 2013 tarihinde saat 12.50 sýralarýnda çýkan ve yaklașýk 100 dönüm kýzýlçam ormanýn yandýǧý Türkbeleni yangýný sonrasýnda yanan aǧaçlarýn kesilmesiyle birlikte ortaya çýkan bu görüntü yürükleri burktu. Yeni fidan dikimi için yanan aǧaçlarýn kesildiǧini belirten yetkililer Türkbele'nin fidanlarýn dikiminin ardýndan uzun yýllar sonra yeniden eski görüntüsüne kavușacaǧýný belirttiler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.