Așýk Veysel Caddesi asfaltlanýyor

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Manavgat Belediyesi, kentin önemli geçiș noktalarýndaki yollarý yeniden düzenleme kapsamýna alarak iyileștiriyor. Manavgat Belediyesi, geçtiðimiz aylarda çocuklarýn okullarýna rahat ve korkusuzca gidip gelebilmeleri amacýyla kanal kenarýna korkuluk ve kaldýrým çalýșmalarý yapýlan Așýk Veysel Caddesi'nde yeni ve köklü bir düzenleme çalýșmasý baþlatmýștý.

Manavgat Belediyesi, kentin önemli geçiș noktalarýndaki yollarý yeniden düzenleme kapsamýna alarak iyileștiriyor. Manavgat Belediyesi, geçtiǧimiz aylarda çocuklarýn okullarýna rahat ve korkusuzca gidip gelebilmeleri amacýyla kanal kenarýna korkuluk ve kaldýrým çalýșmalarý yapýlan Așýk Veysel Caddesi'nde yeni ve köklü bir düzenleme çalýșmasý bașlatmýștý. Çalýșma kapsamýnda Așaǧýpazarcý Mahallesi ve Yayla Mahallesi ile Yukarýpazarcý ve Șelale Mahallelerini birbirlerine baǧlayan ana arterlerden olan Așýk Veysel Caddesi'nin bozuk olan zeminleri iyileștirildikten sonra sýcak asfalt çalýșmasýna bașlandý. Finisher makinesiyle yapýlan asfalt çalýșmalarýný Manavgat Belediye Bașkaný Șükrü Sözen denetledi. 2 kilometreye yakýn olan yoldaki asfalt çalýșmalarý tamamlandýktan sonra 4081, 4082 ve 4083. sokaklarda da asfalt çalýșmalarýnýn da devam edeceǧi belirtildi. Böylece Așýk Veysel Caddesi bundan sonra Mehmet Akif, Remzi Güven ve Ișýklar Caddesi'nden gelen trafiǧi en kýsa yoldan baǧlayan ana ulașým yolu haline gelecek. Manavgat Belediye Bașkaný Șükrü Sözen, bölgedeki çalýșmalarýn vatandașlara rahatsýzlýk vermemesi amacýyla en kýsa süre içinde belediye ekipleri tarafýndan tamamlanmasýna özen gösterdiklerini dile getirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.