ENDÜSTRİ 4.0'IN OLMAZSA OLMAZ BAŞLIKLARI:

Marketing Türkiye - - KAPAK -

Peki nedir bu Dördüncü Sanayi Devrimi? Endüstri 4.0 Platformu’na göre Endüstri 4.0 ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki bütün değer zincirinin organizasyon ve yönetiminde yeni bir süreci tanımlıyor. Bu döngü sürekli artarak bireyselleşen müşteri isteklerine odaklanıyor. Fikir aşamasından başlayarak ürün geliştirme ve üretim siparişinden bir ürünün son kullanıcıya ulaşmasına ve geri dönüşümüne kadarki tüm zinciri kapsıyor. Başka bir deyişle küresel anlamda tüm imalat şirketlerine önemli fırsatlar sunan Endüstri 4.0 dijitalleşmeyle birlikte insanların, nesnelerin ve sistemlerin birbirine bağlı hale gelmesini sağlıyor.

“Gigabit Toplumu”nun doğuşu!

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm’üne liderlik etmeyi hedefleyen şirketlerin başında gelen Vodafone’un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy çok yakında hem bireyler, hem şirketler hem de nesnelerin saniyede bir gigabit’lik yaygın genişbant bağlantı hızından faydalanabileceği yeni bir toplum düzeninin doğacağından bahsediyor. Aksoy, “Dördüncü Endüstri Devrimi, büyüme modellerini alt üst edecek, uluslararası güç dengelerine form değiştirtecek, bilimsel ve teknolojik buluşların ekonomik ve toplumsal yapıları dönüştürdüğü bir geleceğin mimarı olacak” diyor. Bu yılki Davos Toplantıları’nda da ana temanın, “Dördüncü Endüstri Devrimini Yönetmek” olduğunu hatırlatan Aksoy sözlerini söyle sürdürüyor: “Dünyayı bekleyen temel sorun ve zorlukları etkili ve sürdürülebilir bir biçimde çözmek için yaşama, çalışma, hayatta kalma ve etkileşimde bulunma biçimlerimizi kökünden değiştiren teknolojik gelişmelerin oluşturduğu Dördüncü Endüstri ➞ Siber-Fiziksel dünyalar ➞ Yatay ve Dikey Entegrasyon ➞ Nesnelerin İnterneti ➞ Öğrenen Robotlar ➞ Büyük Veri ve Veri Analitiği ➞ Bulut Bilişim ➞ Sanal Gerçeklik ➞ Siber Güvenlik Devrimi’nden yararlanmak Endüstri 4.0 fırsatını çok iyi değerlendirmek gerekiyor.”

“Türkiye inovasyon üssü haline gelebilir”

Dijital dönüşüm sürecini hızla sürdüren şirkeler arasında yer alan General Electric’in (GE) Türkiye Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, ülkemizde inovasyonun gelişimi için gerek kamu kuruluşlarını, gerek devletin, gerekse özel şirketlerin girişimleri olduğunu, bu çalışmaların öncelikle sürdürülebilir olması ve birbirini desteklemesi gerektiğini söylüyor. Özsoy büyüme ve verimlilik sağlamak için analitik ve öngörülebilir bilgilere odaklanılmasının konumu itibariyla Türkiye’yi müşteriler için sonuç üreten bir inovasyon üssü haline getirebileceğini belirtiyor. Özsoy şöyle devam ediyor sözlerine: “GE olarak makinelerimizden gelen verileri hem şirket operasyonlarımız hem de müşterilerimiz için kullanmaya ve analiz etmeye

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.