KRİZİKRİZ FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

Marketing Türkiye - - GÜNCEL -

Bengi Vargül Şen Kurumsal İletişimciler Derneği YK Başkanı “Kriz durumlarıd beraberinde getirdiği risklerin yanı sıra yeni fırsatlarfırsatla da ortaya çıkarır. Bu yönelimin olumlu sonuçlarını toplumdakitoplum yakınlaşmayı ortak mesajları hızlıca göreceğimize ve Türkiye’ninTür bu ortamından orta vadede itibarını daha da güçlendirerekgüçlen çıkacağına inanıyorum. Türkiye gelişmeye açık yanlarıyanlar olmakla birlikte demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler gibi değerlere sadakat konusunda köklü bir geçmişegeç sahip. Dolayısıyla şu an asıl olan bu alanda ortaya çıkabilecekçıkabil şüpheleri gidermek ve olumlu algıyı güçlendirmek. Bunun için her kurumun yer aldığı tüm platformlarda bütüncül, sürekliliğisürekli olan ve açık iletişim gerçekleştirmesi gerekiyor. KİD olarakol üye şirketlerimiz ve işbirliği yaptığımız yatırımcılar, kurum ve kuruluşlarla gelişmeleri açıklıkla paylaşırken Türkiye hakkındakihakkın endişeleri giderecek şekilde yoğun bir iletişim faaliyeti yürütüyoruz.yürütü Resmi kurumlar, özel sektör ve sivil toplumun güçlü bir şekildeşek işbirliğine girdiği bu dönemin Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesigüçlen için de önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.