TÜKETİCİNİN GÜVENİ TAZELENMELİ

Marketing Türkiye - - KAPAK - Asude Alkaylı Marka Danışmanı

“İçinde bulunduğumuz durum etkileri zamana yayılarak ülkenin farklı katmanlarında izlerini gösterecek bir süreçtir, herkesin katılımıyla bu zorlu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekir. Son 100 yıllık tarihimize baktığımız zaman, devletin ve doğal olarak yön verdiği ekonomik dinamiklerin Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren içe kapanmayla dışa açılma arasında gidip geldiğini görebiliriz. Ülke dinamikleri, pek çok başka ülkede de görüldüğü üzere, genelde krizlerde içe kapanmaya, faaliyetleri yavaşlatmaya meyillidir. Günümüzdeyse krizlerde esas olan şeffaf, etik, açık olmak ve aksiyon almaktır (aslında sadece krizlerde değil, mümkünse daima). Aksi halde oluşan güvensizlik ortamından çıkmak mümkün olmayacaktır. Bu her alanda şeffaf bir şekilde güven tazelemek, hesap verilebilirlik, kültür/sanat üretmek ve tüketmek, eğitimi bir seferberlik yaklaşımıyla ele almak ve daha çok çalışmak anlamına geliyor.” Asude Alkaylı’nın tavsiyeleri; 1. Tüketici önce güvenmek ister. Güven ve itibar markaların gündeminde daima öncelikli olmalı. 2. Markalar müşterileriyle daha çok iletişim kurmalı, şeffaf olmalı. 3. Krizler doğası gereği fırsatlara gebedir, kriz döneminde tedirginlik yaratmaktan uzak iletişim politikası izlenmeli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.