Püf noktası

Gece alargadayken, hele bir de siz uykudayken demir taraması kabustur. Gece meydana gelebilecek hava değişimlerinde teknenizi daha da sağlama almak için çift demir atmak iyi bir tedbir olabilir.

Naviga - - Navİgasyon - YAZI: MURAT YAHYAOĞLU

Çifte demir

Demirleme konusunda rüzgârı kafadan alırken serilmeye başlanacak, derinliğin en az dört katı zincir bırakılacak gibi sayısız klasik bilgi verilir ve uygulama yapılır; ancak hava sertleşeceği ya da teknemizi alargada tek başına bırakacağımız zaman içimizin rahat etmesi için yapabileceklerimiz oldukça az işlenir.

Ortalama bir teknede demir atıp tam yol tornistanda (motoryatlar için tekneyi normalde tornistanda 6 knot civarı yapacak devirde) deneyip taramadığını test ederiz. Ancak bu test yaklaşık olarak 40 knot'a kadar rüzgâr ve dalgasız bir denizde bizi koruyacak şartlardır. Rüzgâr 40 knot'lara çıktığında demirimiz büyük ihtimalle taramaya başlayacaktır. Diğer bir sıkıntılı durum da siz demir attıktan sonra rüzgârın yön değiştirmesidir. Özellikle gece siz uykudayken rüzgâr yön değiştirirse sabaha çok sevimsiz bir durumda uyanabilirsiniz. İşte bu tip durumlar için en iyi çözüm çift demirde yatmak olabilir. Üç çeşit çift demir uygulaması vardır. Baştan çift demir: İlk demir atıldıktan sonra ilk demire 30-45˚'lik bir açıyla ikinci demirin atılarak ve demirlerin yükünün paylaştırılması dolayısıyla daha iyi bir tutunma sağlanır. İlk demir atıldıktan sonra ihtiyacınızın iki katı kadar bir kaloma vererek tekne ikinci demirin atılacağı yere (ilk demiri yerinden oynatmayacak şekilde dikkat edilerek) manevra edilerek ikinci demir atılır. Daha sonra da ilk demirin fazla kaloması alınarak teknenin iki demirin ortasında bir pozisyonda kalması sağlanır. Tekneyi manevra ettirmek yerine bot yardımıyla demiri ikinci noktaya taşıyabileceksek de bu tip durumda attığımız ikinci demirin zemine gömülmesi biraz daha riskli olacaktır.

Tandem demirleme: İki demirin ardı ardına tek zincirle atılması. Bu uygulamada ilk demirin 2-3 metre ardına ikinci bir demir bağlanır. Böylece hem ilk demirin tarama ihtimali azaltılır, hem de ilk demir taramaya başlarsa ikinci demirin zemine saplanması yoluyla teknenin tarama yapması engellenmeye çalışılır. Bu özellikle iyi demir tutmayan zeminlerde tercih edilen bir uygulamadır. Kum gibi zeminlerde dişe dokunur bir performans artışı görülmemektedir.

Baştan kıçtan çift demir: Baştan ilk demir atıldıktan sonra kalomayı baştan biraz uzun tutarak kıç demiri suya bırakılır ve daha sonra baş tarafın kaloması ihtiyaç olunan metraja getirilir. Bu uygulamada baş demirinin teknenin rüzgâra göre salınımı azaltılarak baş demirinin saplandığı yerdeki açısının korunması ve dolayısıyla demir taramasının nispeten önüne geçilmiş olur.

Dikkat!

Baştan çift demirle yatıldığında rüzgârın kaldığı durumlarda da sıkıntı yaşanabilir. Bazen rüzgâr esmeden önce (cephe geçişinde) kısa bir süreliğine kalır ve farklı yönlerden meltemler çıkartır. İşte bu sırada da tekne üstündeki basınç azaldığı için zincir üzerine yaklaşarak olduğu yerde, (rüzgâra göre) bazen bir, bazen de iki tur atar. Bu durumda dönme sırasında zincirler birbirine dolanacağı için ciddi sıkıntı yaratabilir. Demir kontrolünü elinizden kaçırabilirsiniz. Özellikle de birbirine dolanmış zinciri tekneye almak imkansız olduğu için acele demir alıp kaçamazsınız.

Not: Her şeyden önce gece alargada uyuyacaksanız, en azından derinliğin beş katı kadar kaloma bırakın ve hava şiddetlendikçe kaloma oranını gerektiği kadar artırın.

www.kayrayelken.com

Baştan kıçtan çift demir

Tandem demirleme

Baştan çift demir

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.