Tekneyi Çin’de bile satın alsan damga vergisi ödeyeceksin!

Naviga - - Gündem -

bu yazıya göre bundan böyle satışı yurt dışında yapılan teknelerden de alınacak. Bu durum müdürlüklerin liman başkanlıklarına gönderdiği yazılarda Gümrük ve Ticaret Müfettişi Kadir Sarıkaya’nın cevaplı raporundan yola çıkılarak şöyle ifade ediliyor:

“Yabancı bayraklı hususi yatlar için düzenlenen transit log belgeleri ( seyir izin belgesi) ekinde Bill of Sale (satış faturası) bulunan bayrak ve sahip değişikliğine konu işlemler hakkında, SATIŞ İŞLEMİ YURT DIŞINDA YAPILMIŞ OLSA DA, bahse konu belgenin Türkiye’de resmi bir kuruma ibraz edildiği göz önünde bulundurularak Damga Vergisi Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirildiği belirtilerek, müfettişlik görüşü doğrultusunda işlem yapılması talimatı verilmiştir.”

Yine gümrük müdürlüklerinin yazılarına göre geçmişe dönük tarama yapılarak bu şekildeki yabancı bayraklı yatlara vergi tahakkuk ettirilecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.