Teknelere Türk Bayrağı avantajı

TC vatandaşlarının maliki oldukları veya olacakları özel teknelerine Türk Bayrağı çekebilmelerine ilişkin öneriler

Naviga - - Gündem -

2009 tarihinde yapılan çalışmalar incelendiğinde; zamanın kısıtlı olduğu görülüyor. Belki de uygulama iyice anlatılamamış ve vatandaş uygulamaya güven duymamıştır. Ayrıca kayıttan sonra sıkıntılar olacağı düşüncesi, satılamaz ve devredilemez şartının olması, 18 GRT şartının olması, yabancı bayrakta ÖTV, KDV olmaması, (Delaware-marshallMalta), tekrar Türk Bayrağı’na geçişte ikinci bir masraf oluşu, Türk Bayraklı teknelere uygulanan kontroller gibi sebepler sıralanabilir…

Şu anda Türk sahipli yat sayısını net olarak bilebiliyor muyuz?

Günümüz itibariyle; Türk sahipli/hisseli yabancı bayrakta bulunan teknelerin sayısı 5.380’dir. Bu rakam şu anda marina veya benzer yerlerde kayıt altında olanlar. Koylarda konuşlanan ve tespit edilmiş olmayan tekneleri de hesaba katarsak 8.000 civarında bir rakama ulaşabilir.

Sizce neden yabancı bayrak tercih ediliyor?

Yabancı bayrak tercih sebepleri günümüz şartlarında incelendiğinde; Avrupa’da yaşanan krizden dolayı, yabancı bayraklı yatların oldukça ucuz olduğunu görüyoruz. Bunun altında şu nedenler yatıyor:

Banka teşvik ve leasing sistemi: Avrupa’da yaşanan ekonomik krizden dolayı 24 metreye kadar olan tekneleri alanların alım gücü açısından sıkıntıya düşmeleri de önemli etken oldu. Bu sıkıntının aşılması amacıyla ve tekne imalatının desteklenmesi kapsamında teşvik ve leasing sistemi devreye konulmuş ancak bunun sonucu olarak da ikinci el teknelerin sayısında çok büyük artışlar yaşanmıştır. Avrupa’daki ekonomik kriz, arkasına da Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz eklenince 1 ve 2 yaşındaki teknelerin fiyatı, sıfır tekne fiyatının 1/5 oranına kadar düşmesi yabancı bayraklı teknelerin tercih edilmesine sebep oldu.

İç üretimin daha yüksek fiyatta olması; ülkemizdeki tekne fiyatları

normal şartlarda dış piyasaya göre düşük olmasına rağmen Avrupa’da yaşanan ekonomik krizden dolayı 24 metreye kadar olan ikinci el teknelerin fiyatının çok düşmesinden dolayı ülkemizde küçük tekne siparişleri alamamaya başladılar ve siparişler 50 metrenin üzerindekilere yönelmesiyle kriz aşılmaya çalışıldı.

Yabancı bayraklı teknelerde alım ve satım işlemlerinin kolay olması:

İkinci el teknelerin yurt dışında ucuz olması ve çoğunun kolay bayrak taşıması ve ikinci el bayraklı teknelerin bayrak değiştirmedeki alım satım masraflarının çok olması da önemli bir etkendir. Özellikle elverişli bayrak taşıyan teknelerde bu oran azami 3-5 bin dolar civarındadır. Sadece teknenin kayıtlı olduğu şirketin devir işlemlerinde oldukça fazla zaman ve para harcamak gerekiyor.

Ayrıca ikinci el teknelerin alım ve satımında taşıdığı bayrağın elverişli devlet olmasının talep edilmesinin en önemli sebepleri arasında alım satım olayında sadece iç veya dış piyasa olarak bakılmaması, özellikle de yabancılara da tekrar satışın mümkün olması yabancı bayrak taşımayı avantajlı hale getiriyor. Ayrıca turizm şirketlerinin yabancı bayraklı yatları karasularımızda çalıştırabilme imkânlarının olması da bu yönelimi etkiliyor.

Bu tespitlerinize göre önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

Biraz önce izah ettiğim hususlar dikkate alındığında yabancı bayrakla kara sularımızda gezinmek veya çalışmak daha avantajlıdır. Bu avantajı Türk Bayrağı taşıyan tekneler için sağlarsak sorun çözülecek. Bunu sağlamak için de gereken ne ise onları yapacağız. Teşhis konulmuş, tedavinin yöntemi belirlenmiş şimdi sıra tedaviyi uygulamaya geldi. Bu haksız rekabeti ortadan kaldırmak zorundayız. Bu amaçla; - Banka teşvik ve leasing sisteminin Türk Bayraklı yatlara uygulanabilmesinin araştırılması,

- 50 metre üzerindeki yat siparişlerinin ülkemize gelmesi için gerekli teşviklerin incelenmesi,

- Yatların alım-satımı esnasındaki masrafların ve işlemlerin, yabancı bayraklı yatların alım-satımı seviyesine getirilmesi,

- Deniz Turizm Yönetmeliği’nde yapılması gereken değişikliklerin ilgili bakanlıkla çalışarak sonuçlandırılması,

- İşletme izni almış yabancı bayraklı yatların da gerekli kontrollerden geçmesinin sağlanması,

- Yakıt kullanımındaki avantajın rekabet edilebilir seviyeye getirilmesi gerekiyor.

Bu konuda hazırlıklar ne durumda? Ayrıca Maliye Bakanlığı ile ilgili bir çalışma gerekmiyor mu?

Elbette devletin yapısı gereği her şey koordineli olarak yapılır. Bu kapsamda; Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağı çekmesi için yapılacak kanun değişikliği çalışmalarında son aşamaya gelindi ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldü. Önümüzdeki dönemlerde çıkarılacak kanun çalışmaları içerisinde bu kanun taslağı da yer alacak.

Konunun kalıcı çözüme kavuşturulması için çalışma var mı? Bir kerelik çözüm mü düşünülüyor?

2009 yılında yaptığımız düzenlemeleri de göz önüne alırsak temennimiz kalıcı çözümler üreterek, ekonomik ve ticari katkı sağlayacak sürekliliği olan bir çalışma yapmaktır. Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri kurmuş oldukları teknik ekipler ile kalıcı çözümler için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Türk amatör denizcilerine bir tarih verebilir miyiz?

Kesin bir tarih vermek mümkün değil ancak en kısa zamanda bu düzenlemeyi yaparak, Türk denizciliğinin ve turizminin yüzünü güldüreceğiz.

Naviga diyor ki

Türk Bayrağı meselesi bugüne kadar amatör denizcimizin kanayan yarası oldu… Ne yazıktır ki, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Türk Denizcisi Erden Eruç, dünya denizlerini kürekle geçtiği sandalına ikinci el olduğu için bayrağımızı çekemedi ve çareyi küreklerinin palalarına ay-yıldız çizdirmekte buldu…

Meselenin iki ana unsuru vardır. Birincisi sıfır tekneye yüksek vergi uygulanması, ikincisi ise sahip değiştirmiş teknenin Türk Bayrağı’na geçememesi…

Bir defalık “AF” (!) geçişiyle çözüm bu sıkıntıyı bitirmez. Kalıcı bir çözüm bulunmalıdır. Çözümün içinde kesinlikle ikinci el tekneye Türk Bayrağı çekilebilmesi de olmalıdır.

Şunu itiraf etmekte fayda var. Bu kez işe sıcak bakan, denizcilere yakın duran bir yönetimle muhatabız… Ama resmi görüşler haklı olarak profesyonel yat kullanımı da göz önüne alıyor. Bizim gönlümüz amatörlerin ayrı bir kefeye konulup onlara amatör oldukları unutulmadan bakılmasından yanadır. Bir suç olmadığı için bayrak geçiminde ‘AF’ da söz konusu olamaz. Amatör profesyonel ayrımı kesin hatlarla belirtilirse kavram kargaşası yaşanmaz.

Bir de şunu net söyleyelim. Bayrak için ödenen gerçek rakamlar 3-5 bin dolarlar seviyesinde değildir.

Öncelikle sıfır vergi olamaz ve olmamalı bunun bilincine varmalıyız. Mesele bunun ödenebilirliğindedir.

Konu aynı anda iki farklı düzenlemeyle yürürlüğe konulabilir:

1. Mevcut yabancı bayraklı teknelerin öngörüldüğü şekilde tamamen vergisiz veya sadece %1 KDV ile (daha önce olduğu gibi) yıl sonuna kadar ya da daha uzunca bir süre içinde Türk Bayrağı’na geçmelerine olanak tanınmalı.

2. Marinalarda Türk Bayraklı yatlara fiyat indirilmesi çok da gerçekçi görünmüyor. Bunun yerine bazı balıkçı barınaklarının tamamen ‘yat (veya özel tekne) barınağı’na dönüştürülmeleri yanında ayrıca seçilecek bazı balıkçı barınaklarının uygun bir yerlerinde 50-60 metre boyunda bir rıhtım parçasının da özel teknelere ayrılmasının düşünülmesi daha doğru ve gerçekçi bir çözüm olur. Bu barınak ve rıhtımların kimler tarafından ve nasıl işletileceklerinin TC vatandaşı gerçek kişilerin Türk Bayrağı çekmelerinde hiçbir mahzur bulunmayan, yurt dışında veya içinde bir gerçek kişiden veya dernekten veya tacirden (özel veya tüzel kişiler) satın alınmış yeni veya kullanılmış yelkenli ve/veya motorlu veya yelkensiz motorlu tekneler, genel olarak 890391 ve 890392 GTİP içinde yer alırlar. Halen yabancı bayrak taşıyan TC vatandaşı sahipli tekneler de bu GTİP içinde yer alırlar. Yatlar, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli kayık kano

Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli kayık, kano

Yelkenli tekneler, gezi ve spor amaçlı, motorlu veya motorsuz

Motorbotlar (Dıştan takma motoru olanlar hariç) GB**** en çok 16 (tam) metre GB 16-24 (tam) metre

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.