Bakım

Sintine temizliği

Naviga - - Navİgasyon - YAZI: ÖMER SİLE

Sintinede deniz suyu ya da tatlı su kaçakları, septik tankların (siyah) ve atık kullanım suyu tanklarının (gri) kaçakları, motor yağlama sistemleri kaçakları, motor soğutma suyu kaçakları, motor egzoz sistemi kaçakları, dümen ve diğer hidrolik sistemlerden kaynaklanabilecek hidrolik kaçaklar, yakıt tankları ve yakıt sistemi kaçakları, klima sistemlerinin kondansasyon suları gibi çok farklı nedenler sıvı birikimleri ve bunlara bağlı kirlenmeler meydana gelebilir. Ayrıca buzdolabı dibi ve duşlarda biriken suların sintineye kaçak yapması halinde koku problemleriyle ciddi şekilde karşı karşıya kalabiliriz.

Sintinede biriken sıvılar uzun süre beklediklerinde bakteri oluşumuna bağlı kokuların ortaya çıkmasına sebep olurlar. Yakıt ve yağların temizlenmesi ise oldukça zordur ve temizlenmelerine rağmen bıraktıkları koku devam eder. Sintineye akabilecek yiyecek içecek artıkları ve özellikle süt ürünleri çok rahatsız edici kokular yayar. Arızalı akülerden akabilecek asitler ise hem aşındırıcı hem de zehirleyicidir.

Bazı teknelerde sıvı seviyesinin yükselmesiyle sintine pompaları devreye girdiğinde çalışmaya başlayan sesli ikaz sistemleri bulunur. Bu ses ikazları takip edilmeli, sıklaşması halinde mutlaka sebebi araştırılmalıdır. Sesli ikazı olmayan teknelerde sıklıkla görsel kontrol yapılması doğru olur.

Sintineyi temizlemek göründüğü kadar kolay olmayabilir. Çoğu kez profesyonel destek almak ve kirlenmenin türüne göre doğru kimyasalı ve temizlik yöntemini seçmek gerekir. Sintine içinde teknenin boyuna ve enine gövde destek elemanları olduğu ve bu elemanların aralarında suyun bir bölümden diğerine geçişini sağlayacak kanallar bulunduğundan, sadece görünen yerleri değil bu kanalların içini de temizlemek çok önemlidir. Ayrıca bu tür temizlik kimyasallarının kullanımı sırasında koruyucu eldiven ve tulum giyilmesi, maske takılması ve ortamın havalandırılması gerekebilir. Tekne sahibi, sintine temizliği sırasında kendi bilgi ve deneyimini aşan hallerde mutlaka teknik destek almalıdır. Zira sintineyi temizlerken çevreyi kirletmek yüksek bir olasılıktır. Bu tür çevre kirliliğine sebep olmanın çok ağır hukuki ve cezai yaptırımları olduğunu da unutmayalım.

Sintineyi temizlemenin en kolay yolu az kirletmek ve kirlilik oluştuğu anda temizlemektir. Sintinede birikebilecek olan toz ve sair kirleticilerin ha ada bir temizlenmesi uygun olur. Bu temizleme sırasında çevre dostu, doğada kolay çözülebilen (biodegradable) deterjanlar kullanılmalıdır.

Nelere dikkat edilmeli?

Sintinenin içinde birçok hortum, elektrik kablosu, vanalar, deniz suyu giriş ve çıkış ağızları bulunur ve buradaki tüm elemanlar mutlaka sabitlenmiş olmalıdır. Sintine pompası, sintine pompasının şamandırası, kablolar, hortumlar ve en önemlisi bazı teknelerde sintine boşluğu içinde yer alan aküler ve alet kutuları, yedek malzemeler de mutlaka iyice sabitlenmelidir. Temizlerken bu elemanların üzerine basılmamalıdır. Sintinede eğimli yüzeylerin bulunması, ıslak veya yağlı olması ayağın kaymasına yol açabilir. Ayrıca sintineden

geçen elektrik kablolarının eksiz olması gerekir. Temizlik sırasında bu ek yerlerine temizlik sıvılarının damlamamasına dikkat edilmelidir.

Temizlikte kullanılacak olan kimyasalların etiketleri çok dikkatle okunmalı ve kullanım şartlarına uyulmalıdır. Sintinenin boyalı yüzeyi ve koruyucu kaplamalarına zarar verebilecek aşındırıcı süngerler ve metal talaşından yapılan malzemeler kullanılmamalıdır.

Kimyasallarla sınav

Sintinede petrol türevi kaynaklı tüm kirlenmeler ancak bu amaca uygun olarak üretilmiş deterjanlarla temizlenebilir. Yoğun yağ ve yakıt taşmalarında yine bu amaçla üretilmiş yağ ve yakıt emici pedler kullanılmalıdır. Bu malzemeler sadece yağ ve yakıt türü sıvıları emdiklerinden ötürü, kaba temizlik bu malzemeyle yapılmalı yüzeye bulaşan yağ ve yakıt ise amaca uygun sintine deterjanlarıyla temizlenmelidir. Temizlik sırasında sintine pompasının elektrik akımı kesilmeli ve temizlik suyunun istem dışı sintineden denize atılması engellenmelidir.

Deterjanlı sintine temizlik artıkları uygun kaplara aktarılarak karadaki bu işe mahsus toplama merkezlerine boşaltılmalıdır. Sintinenin iç tarafları deterjan artıklarından arındırılmalı ve mümkün olduğunca kurulanmalıdır. Teknede, sintinede biriken ve denize boşaltılması sakıncalı sıvıları atık tankına aktarmak için sıvı transfer pompası bulundurulması temizlik işini kolaylaştıracaktır.

Öte yandan sintineyi boyarken petrol türevlerinin çözücü etkisine dayanıklı özel sintine boyalarını seçilmesinde fayda vardır. İç yüzeyde mutlaka epoksi esaslı kesin geçirimsizlik sağlayan ürünler tercih edilmelidir. Sintinede kullanılan boya/kaplama uygun olmadığı takdirde birikmiş olan tuzlu su iç yüzeyden reçine ve elyaf ile temas ederek ozmoz oluşmasına sebebiyet verir.

Yerleşik kirlerin temizlenmesinde buhar üreten temizlik makinaları da bir çözümdür. Ancak bu yöntemle yakıt ve yağların yüzeylerden sökülmesi sağlansa da kimyasal olarak çözülmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla yüzeylerden temizlenen yakıt ve yağların yine başka bir kimyasal ile çözülmesi gerekir. Ayrıca yüksek ısıyla püskürtülen buhar, sintine boyası veya jelkot içinde bulunabilecek hava kabarcıklarının genleşerek çatlamalarına ve sızdırmazlık özelliklerinin kaybolmasına sebep olabilir.

www.tez-mar.com

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.