Ayın Fotoğrafları

Photoline - - Editörün Seçimi -

Fotoğrafları”nı, onlar arasından da “Ayın Fotoğrafları”

www.facebook.com/photoplaytr

twitter

instagramda

#photoplaytr

“Günün ve Haftanın

Ağustos ve Eylül 2015’te FACeBook, Twitter ve InstAGrAm sAyFAlArımızA yüklenen FotoğrAFlArdAn

nı seçtik. Ayın FotoğrAFlArını çeken FotoğrAFçılArı teBrik ediyoruz.

Sizin fotoğrafınız da günün fotoğrafı seçilip Photoline dergisinde ve web sitemizde adınızla birlikte yayınlanabilir.

yApmAnız Gereken, FotoğrAFlArınızı sosyAl medyA üzerinden Bize ulAştırmAnız. Bunun için FotoğrAFlArınızı

Adresine, yAdA ise etiketiyle yükleyeBilirsiniz.

Tek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.