SU NEDEN YANMAZ?

Popular Science (Turkey) - - EL YAPıMı -

Cçıkabilmesi için ihtiyaç duyulan şeylerden ikisini içeriyor: Yakıt (hidrojen) ve yakıcı bir gaz olan oksijen. Peki öyleyse neden yanmıyor? Hidrojen ve oksijen yanmayı başlatabilecek elementler olsalar da ikisi arasındaki bu kimyasal reaksiyon atmosfer koşullarında, yani havada serbest olduklarında ortaya çıkıyor. Hidrojen son derece yanıcı bir gaz fakat suda bir araya gelen oksijen ve hidrojen, tek başlarınayken sahip oldukları özellikleri göstermezler. Petrol gibi sıvı yakıtların kolayca yanmasının sebebiyse, havadaki oksijenle reaksiyona girebilen bir içeriğe sahip olması. Petrolde sadece hidrojen değil, karbon da var. Bunlar hidrokarbon zincirlerini oluşturur. Oksijenle bir araya geldiklerinde termodinamik açıdan sudaki gibi istikrarlı bir ya- pıya sahip olmaz, kolayca alev alabilecek bir içeriğe dönüşür. Aslında su molekülleri de sonuçta hidrojenin havadaki oksijenle kimyasal bağ kurması sonucunda oluştu ve buradaki iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomunun kurduğu bağ öylesine güçlü ki onları birbirinden ayırmak için çok fazla enerji uygulanması gerek. Ve ateşin ortaya çıkardığı enerji bile bu bağı çözmeye yetmez. Bu sayede, yanan bir şeyin üstüne su attığımızda onu soğutup, yanmaya yol açan şeyin, yani oksijenin havayla temasını kesmiş oluruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.