Psikonotlar dünyayı farklı gözlerle görmek için binlerce yıldır doğal ve yapay maddeleri kendi üzerlerinde deniyorlar. Beyin taramaları ve diğer araştırmalar bu maddelerin etkisini gözler önüne seriyor ve bilim insanlarının bu maddeleri iyi amaçlarla kull

Popular Science (Turkey) - - GELECEK -

Normaldedopaminnöronlararası sinyalleritaşırvebirtaşıyıcı tarafındanayrılanakadarda hücrereseptörlerinebağlıkalır. Nevarkikokainnörotransmiterin yerindekalmasınısağlar. Ardındanbeyindebirdopaminseli meydanagelirvebudabağımlılık yaratıcıbirneşevecoşkudalgası yaratır.Kokaininsüreklikullanımı kararvermemerkezinideğiştirerekbuuyarıcıyakarşıkoymayı dahadagüçleştirir. THC sinir hücrelerindeki kanabinoid reseptörlerine bağlanaraktümbeyindeki iletişimi değiştirir. Beynin ödül merkezindetatminduygusuna, korkuveduygularıdüzenleyen amigdala üzerindeki etkisiyle de paranoyaya sebep olabilir. THC duyu sinirlerinden gelen sinyalleri etkileyerek acıyı ve bulantıyı da baskılar. Bazenbeynimizinkimyasını tatlılarla değiştiririz. Şeker yediğimizdestriatumundâhil olduğubirödülyoluetkinleşirve bu da bize aynı tatlıyı tekrar yememizisöyler.Ardından korteksbudürtüylehareketedip etmemekararıalır.Şekerin yüksekmiktardakullanımıve bazı türleri bu yolu kesintiye uğratarakbazıinsanlarda bağımlılığa yol açabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.