ZAmAn HızlA DEğIşIyor AmA kEnDInIzE GElECEktEn EtkIlEnmEyECEk BIr yEr EDInmEk IçIn çok GEç DEğIl.

Popular Science (Turkey) - - GELECEK -

etkisinde kalıyor. Önümüzdeki 83 yıl içinde bu etkiler yüzünden ABD vatandaşları içeri, yukarı ve yaşanmaz hale gelmiş yerlerden uzağa kaçacak. İşte bu faktörlerin ülkenin çehresini 2100 yılında ne hale getireceğinin haritası.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.