Buharodasında yolculuk

Popular Science (Turkey) - - ATLAS -

Deniz suyunun geri kalanı (yaklaşık %98,5’i) adına “ani damıtma” denen yöntemleçokbasamaklıbirısıtmavesoğutmasürecinetabitutuluyor.Türbinlerbuharıborularlabirdizibuharlaşmaodasınayolluyor.Buradatuzlusu buharlaısıtılıyor,ortayaçıkanbuharsoğuyarakyoğunlaşıyorvebirkolektörde birikiyor. Geri kalan tuzlu su, basıncı daha düşük (dolayısıyla kaynama noktasıdadüşük)olanbirsonrakiodayagidiyor.BuişlemgeriyesafH2O’dan ve çok yoğun tuzludan başka bir şey kalmayana kadar devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.