Amfiktyon Birliği Kirralılara karşı

Popular Science (Turkey) - - ATLAS -

DelphiKâhini’niziyareteden hacıların,soyguncularınyolcuları sıksıksoyduğubirkıyışehriolan Kirra’dangeçmesigerekirdi. Yunankabileleribusaldırılarabir durdemekiçinbirbirlikkurup Kirra’yıkuşattılar.Şehrinsuyunu dazehirlediler.Şehrinsakinleribir birhastalandı,şehirdedüştü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.