Pet şişe su ile yaşam

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

MICHIGAN’INFLINTŞEHRI

yönetimi2014’tesukaynağıolarak flintnehri’nikullanmayabaşladı. Ardından olanları belki duymuşsunuzdur. Yetkililer şehrin eski su tesisatındaki metalin suya karışmasını engelleyecek paslanma önleyicileri katmayı unuttu. Çok geçmedenşehriniçmesuyuşebekesine tehlikeli miktarda kurşun karıştı. Kendilerini ve çocuklarını kurşunzehirlenmesininyanetkilerinden(halsizlik,gelişimbozukluğu,nöbet)korumakisteyenkaygılı vatandaşlar sadece şişe su tüketmeye başladılar. Hem de yığınla. İşte su krizinin ortasında taşıma suyladönenbirhayatınhesabı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.