Üniversitelerde Öğrenci Kulüplerinin Önemi

EĞITIM SISTEMIMIZ HAKKINDA BIRÇOKELEŞTIRIOLSADAÖZELLIKLESON YILLARDA ÖĞRENCILERIN KENDI INISIYATIFLERINI KULLANIP, KULÜPLER KURARAK,PROJELERYAPIPSONRASINDA YARIŞMALARA KATILARAK AKTIF OLMAYAÇALIŞTIKLARINAŞAHITOLUYORUZ.

Popular Science (Turkey) - - ŞİMDİ - Dr. Umut Yıldız*

Elbette üniversite kulüpleri eskiden de vardı ama o zamanlar bir kulüp odası almak için belki bir sene geçer, bilgisayar almak için ikinci sene geçer, bir-iki konuşmacıdadavetederdikvehoop okul biterdi. Artık bu zamanda bu kulüplere katılmak ve aktif proje yapmak gayet normal hale geldi.

Günümüzde ben dahil birçok öğretim üyesiyükseklisansveyadoktoraiçinöğrenci seçerken sadece ana akım derslerden aldığı notların çok yüksek olması ile ilgilenmiyor. Evetodabirneviönemli,çünküelineverilen bir işi başarıyla bitirip bitirmediğin bir kıstas olsa da, artık “peki başka ne yaptın” deniliyor. O dersler herkese verildi, sınıfa girdin, oturdun, dinledin, verilen ödevleri yaptın, büyük ihtimalle son gece sınavlara çalıştın ve dersi geçtin. Tamam da herkes eninde sonunda geçiyor, bu bir kıstas değil artık. İyi notla geçersen de sana verilen işi belki özenerekyaptığınıdüşünebiliriz.Amabu,senin bu konu, bu alan veya bu bölüm hakkında hevesli, şevkli, ateşli olduğunu göstermiyor. Seninbualananekadarhevesliolduğunesas ders dışı aktivitelerinle çok daha rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Yani bir öğrenci kulübünekatılımın,yadaseninilgialanınauygun kulüp yoksa senin kurman, kulübe başka arkadaşlarını ikna etmen, kafa kafaya verip proje planlamanız, sonra bu proje için fon (sponsor)neredenbulacağınızıdüşünmeniz, sonra fonu bulunca plan dahilinde projede ilerlemeniz, proje sırasında grup arkadaşlarınızla çok farklı düşüncelerde olup tartışmalarınız, sonra bu tartışmaları bir sonuca bağlamanız, neticede projeyi bitirip, belki bir ulusal veya uluslararası yarışmada sergilemeniz,yarışmanız.Aslındaneçokşeysaydım, değilmi?Hepsidekarşılaşılandurumlar,ama herbirmaddeninsizinekadarçokgeliştireceğinifarkettinizmi?Tektekbakalımisterseniz. Kulüpkurmayaçalışmaksizingirişimciliğinizi tetikleyecek, kulübe takım arkadaşı bulmak sizin kişilerarası ikna yeteneğinizi geliştirecek, projeplanlamanız“bendebudünyadaherkesinbilmediğibirşeyidüşünüyorum”diyesize motivasyonverecek,fonararkençaldığınızbütünkapılarsizekapanacak,kimsesizeparavermekistemeyecekamasizpesetmeyeceksiniz, çünkü projenize güveneceksiniz ve aramaya devam edeceksiniz, arkadaşlarınızla ilişkileriniz size iyi bir takım çalışanı ve liderlik vasıflarıkazandıracakveensonundadayarışmaya katılımınız sizin bu uzunca uğraştığınız süreci taçlandırmanız olacak. Elbette yarışmadan derecealarakçıkmakzorundadeğilsiniz,belki ilkdefakatılıyorsunuzamasiziniçinbüyükbir deneyimolacakveseneyeçokdahaiyihazırlanıpdereceyegirmeyiplanlayacaksınız.

Nereden nereye değil mi? Bana yıllar önce Türkiye'nin ESO'ya (Avrupa Güney Gözlemevi)girmehayalleriyaşadığımızsıradaESO Genel Müdürü şu örneği vermişti. "Şimdi siz kendinizin bir alanda çok iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz ve uluslararası olimpiyatlara

hazırlanıyorsunuz. Ancak o alanda daha önceden hiç yarışmacı göndermemişsiniz ve çalışmalarınızı ülke içerisinde, doğal olarak başka ülkelerin çalışmalarını görmeden yapıyorsunuz.Güngeliyor,olimpiyatlarakatılıyorsunuzvebirdebakıyorsunuzkiçokgerilerde kalmışsınız ve belki sonuncu olmuşsunuz. Şimdi önünüzde iki yol var: Birincisi, zatenbunlarçokiyi,bizbunlarayetişemeyiz deyip, bir daha yarışmaya katılmazsınız ve ülke içerisinde kalıp, biz en iyiyiz diyerek de kendi ülkenizin halkını kandırabilirsiniz; ikinciside,buseferdiğerülkelerinneyaptıklarını inceleyerek yeniden ve daha kapsamlı hazırlanırsınız ve dünya ile entegre olursunuz." Bu da benzer bir şey. Özellikle kendi üniversite sıralarından çıkmayan, sadece verilenderslerialanbiröğrencibuözelliklere nasıl ulaşsın, değil mi? Belki dereceye girer yadabölümbirincisioluramasadecekendi bölümünü gördüğünden kendinin en iyisi olduğunu düşünebilir. Ancak aynı dersi Coursera, edX, Udemy gibi online kurslarla da takipedip,Dünyadaşuandabudersteneler öğretilir diye merak ettiğinde kendisinin sadece tek bir dersle ne kadar öğrenmiş olduğunufarkeder.

Olimpiyat örneğine geri dönersek, daha ilk yenilgide birinci yolu seçerseniz zaten niyetinizgelişmekvekazanmaküzerinekurulmamışdemektir.Motivasyonçokönemli elbetteamailkyenilgidepesetmemekdaha önemli. Steve Jobs, Jack Ma gibi insanların başarısızlıkvideolarınıizleyin,pesetmemek nedemekdahaiyianlayabilirsiniz.

Gelelimbusene9-11Haziran'daTeksas'ın Stephenville şehrinde yapılan Cansat yarışmasına. Toplam 40 uluslararası takımın yarıştığı yarışmada Türkiye'den 10 üniversite takımının katıldığını görünce, öğrenci arkadaşlarımıza destek olmak için ben de oradabulundum.Türkiye'denkatılantakımlar, İstanbul Teknik Üniversitesi (iki takım, APIS-ArGe ve Anka), Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi (2 takım), Sakarya Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İstanbulArelÜniversitesi,TürkHavaKurumu Üniversitesi. Bütün takımlar gerçekten çok ilginçdizaynlarileyarışmayakatıldılarveyarıştılar. Geçen senelerden katılanlar, birçok olumsuzorganizasyoneksikliklerindenbahsetmişlerdi,örneğingeçenseneCansat'ların fırlatıldığı birçok roket havada patlamış ancakbuseneböylebirkazahiçyaşanmadıve gayet güzel bir organizasyon oldu. Yarışmanın amacı bir rokete bir konteyner içinde bir planör yerleştirmek. Roket belli bir yüksekliğe çıkınca konteyner ve planör ayrılıp, aşağı doğrudüşerkenhersaniyehavabasıncıvesıcaklığıölçecekveaynıandaradyoiletişimiile misyonkontrolistasyonunabualdığıverileri aktaracak.Dahabirçokdetaylarıolsadaözetle ilginç bir yarışma diyebiliriz. Yarışmanın sonundadaTürkiye'denenyüksekdereceyi alanİTÜAPIS-Ar-Getakımıdadördüncülük derecesinialarakbizlerigururlandırdı.

Oradagözlemlediğimbazınotlarıda,hem buyarışmayagelecektekatılmayıplanlayanlar hem de yurt dışındaki herhangi yarışmalara katılmak isteyen öğrenci arkadaşlar için aktarayım.

Öncelikle uzun bir çalışmanın ardından yurtdışındakiböylebiryarışmayakatılmaya hakkazandınız,buçokgüzelbirşey,tebrikler. Amayurtdışınaçıktığınızdabenceyapmanız gerekenilkşeylerdenbirisi,diğerülkelerintakımlarıyla da tanışmak, onlarla kaynaşmak, muhabbet etmek ve belki bilgi ve deneyim paylaşımı olmalı. Sadece Türkiye takımları değil, birçok takım hala son anlarda bile Cansat'larına lehim yaptıklarından böyle bir kaynaşmayı pek göremedim. Sonuçta artık yurtdışındasınız,zatenberabergeldiğinizarkadaşlarınızıgeldiğinizşehirlerdebolbolgöreceksiniz, burada da beraber dolaşıp başka ülkelerininsanlarıylahiçtanışmaihtiyacıbile hissetmeden ülkeye geri dönmek, fırsatların pek de değerlendirilemediğini gösteriyor. KısacayurtdışınabaşkaTürklerleberaberçıkıyorsanız, beraber dolaşmayın demiyorum amamutlakaaranızabiryadabirkaçyabancı alın. Böylece hem onların kültürlerini öğrenin, hem de İngilizcenizin ne kadar iyi ya da kötü olduğunu görün ki eve döndüğünüzde İngilizcenizigeliştirmeniziçinmotivasyonunuzolsun.

Diğerbirnotumdaokadarbasitamavakit alabilecek şeyler son dakikaya bırakılmıştı ki, birçok öğrenci vaktini burada bunlara harcadı. Bu sadece Türkiye takımları için geçerlideğil,birçokyabancıtakımdabenzer pozisyonlardaydı.Keşkegelmedenönceher şeyi Türkiye'de bitirip, tamamen hazır olup, öğrenciler Teksas'ta sadece yukarıda bahsettiğimsosyalleşmeyiyapsalardıveyarışma günüdeyarışıp,bugezidenenyüksekfaydayı sağlayarak dönselerdi. Dediğim gibi bu gözlemlerveönerilersadecebuCansatyarışması içindeğil,yurtdışındaherhangibiryarışmaya katılan öğrenci arkadaşlarımız için de kabul edilebilir.

Netice olarak en başarılı şirketler bile kendi sektörlerindeki küresel şirketlerin geliştirdiği teknolojileri takip ederek yarıştan kopmamavesüreklidahaiyisiniyapmastratejisiniizliyorlar.Henüzüniversitedekibiröğrenciolarakböylebirbilinçteolmayabilirsiniz amaDünyagerçektenküçüldüveneüniversitenizinisminedeanaakımaldığınızveherkese verilen derslerin bir önemi kaldı. Artık önemli olan sizsiniz, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz ve zamanınızı nasıl kullandığınız çokönemli.Obakımdanöğrencikulüpleriile projeyapmayızamankaybıolarakdüşünmeyinvegelecekadına,kendigeleceğinizadına yeniprojeleryapın. Not: Bu makaledeki düşünceler tamamen yazarın düşünceleridir ve NASA, Jet İtki LaboratuvarıveyaCaltech’ibağlamaz.

Toplam 40 uluslararası takımın yarıştığı yarışmaya Türkiye’den 10 üniversite takımı katıldı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.