Gezegenimizgiderek sönükleşiyor

Popular Science (Turkey) - - ŞİMDİ -

EĞERSIMSICAKBIRYAZGÜNÜ

siyah giyme gafletindebulunduysanızbilirsinizkikoyurenkler güneşin ısısını emer, açık renklerse yansıtır. Gezegenimiz için de aynısı geçerlidir. Beyaz yüzeyler, örneğindünyanınbuzullarındakikar,güneşinışınlarınıuzayagerigönderir.Okyanuslarveormanlar gibikoyualanlarsadahafazlaısıemer.Toplamda, Dünya’yagelenenerjininyaklaşık%30’utekraruzayayollanırveböyleceküreseltermostatdengelenir. Nevarkiiklimseldeğişimbudengeyidebozabiliyor.

Bilim insanları, herhangi bir yüzeyin güneş enerjisinin ne kadarını yansıttığını göstermek için albedo,yaniaklıkderecesidedikleribirorangeliştirdiler.Albedodeğerisıfırilebirarasındadeğişiyor. Sıfırkusursuzbiremiciyi,güneştengelenenerjinin yüzdeyüzünüözümseyenakılalmazderecedekoyu birmaddeyigösterirkenbirisetümbuenerjiyigeri yansıtan,inanılmazderecedeparlak,kusursuzbir yansıtıcı. Örneğin albedosu 0,1 olan bir tişört için %10yansıtıcı,%90emicidiyebiliyoruz.

İklimbilimcilerseDünya’nınalbedosununnasıl zamanladalgalandığınıaraştırıyor.Araştırdıklarıbir diğer şeyse yansıtıcılığın iklimsel değişimle azalıp azalmayacağı. Eğer albedomuz aşağı çakılırsa, şu andaherşeyidengedetutanaynıilkeuyarıncagelecekteDünyadahahızlıısınabilir.

Gezegenin ısınması buzulların küçülmesine, denizbuzununerimesine,böyleceDünya’nınalbedosunudüşürendahakaranlık,dahaçokısıemici yüzeylerinortayaçıkmasınayolaçıyor.Öteyandan kirlilik(grivesiyahishalinde)buzörtülerininüstüne yağarakonlarıkoyulaştırıyor.Budabuzungüneşin ısısını daha fazla özümseyip daha hızlı erimesine sebepoluyor.

Budöngüiçindegezegengüneştenhaddinden fazlaenerjialıpyeterikadarenerjiyigeriyansıtamayabilir.KüreselısınmasürdükçeDünya’nınsıcaklığınıkorumasıgitgidegüçleşebilir.

0.9 buz üstünde kar 0.2 toprak 0.06 okyanus 0.6 deniz buzu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.