Los Angeles’ın derine inen kökleri

LOS ANGELES’IN YEREL SU KAYNAKLARI

Popular Science (Turkey) - - ŞİMDİ -

SanJoaquinSacramento Nehir Deltası

Su bu kanal ağına California’nın en büyük iki nehri olan SanJoaquin ve Sacramento aracılığıyla katılıyor. Bu temiz suyun bir kısmı beton kaplı 730 kilometrelik California su yolundan geçiyor.

Yerel yeraltı suyu

SLACounty’deki bazı şehirler hâlâ sediman (tortul) katmanlarından su çekiyor. Bu suyu mahkemetarafından belirlenmiş “su ustalarının” gözetimindeki havzalardan alıp yüzeye pompalıyor, arıtıyor, sonra şebekeye katıyorlar.

Tuzdanarındırma

Yanıbaşındakoca okyanusvarkenLA nedenbuncasuyu dışarıdanalıyor dersiniz?Çünkütuzdan arındırma(desalinasyon)işlemiçokdaha fazlaenerjiyeveparaya maloluyor.Carslabad’da2015yılındason modelbirtuzdan arındırmatesisi kurulduysadaGüney California’yanispeten düşükhacimdesu sağlıyor.

güneşten kavrulan şehirlerde yaşayanlarayetmiyor.Hattasukaynaklarınındestekleyebileceğindenmilyonlarcafazlasıyaşıyorburada.Peki,yeraltısukaynaklarınıçoktanaşmış birbüyükşehirneyapabilir?İncedeninceyetasarlanmışbirpompavebeton kanalsistemiyleLA,Sierradağlarınıneriyensularınıveyüzlercekilometreötedekinehirlerinsuyunuiçiyor.Suhaklarıonlarcayılöncegüvenceye alındığındanbukanunenhırsızlıksayılmıyoramayinedesukaynaklarında yaşayaninsanlarbudurumdanyakınıyor.İklimseldeğişimveçevreselstres bedelödetmeyedevamettikçehemşehirhemdekomşularısusuzkalacak.

DoğuSierra

SierraNevada’da eriyenkarlarLASu Yolu’ndangeçerek şehrin(şimdilik)enucuz veenkolayerişilensu kaynağınıoluşturuyor. İklimseldeğişim yüzündenyağışlar giderekyağmur biçimindedüşmeye başlıyor,karlardaha erkeneriyorvebuda yazlarıLosAngeles’a dahaazkarsuyu gelmesidemek.

ColoradoNehri

18 milyon Californialı, Arizona sınırındaki bu nehrinsuyuna muhtaç. California’nın heryıl nehirden 5,2 trilyon litre su alma hakkıvaramaeyalet bubütçeyi700milyar litre kadar aşıyor. Federalhükümet, Californiayönetimindenbunason vermesini kibarca rica etti.

16 SuyunCaliforniaSuYolu’ndan geçmesiiçingerekenminimum süre(gün).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.