Yağmurdan koruyan güç alanı şemsiyesi

Popular Science (Turkey) - - KEŞKE BIRILERI ICAT ETSE - ADRIENNE ANGELOS, FACEBOOK ARACILIĞIYLA

Sizidüşmanınızdan(yadasağanakyağmurdan)koruyanbir enerji alanı muhteşem olurdu.Ancak Caltech’tenfizikçi Philip Hopkins, bununyerçekimini hiçe saydığını, oyüzden de bilimkurgudünyasındanöteyegeçemeyeceğinisöylüyor. Bununla birlikte, dediğine göre çeşitli mercekleri ışığı bükecek biçimde farklı açılarlayerleştirirsek elimizdeki şemsiyeyi görünmezhalegetirebiliriz.Böylecehemyağmurdankorunup hem de insanları hayretleriçinde bırakabiliriz. Hopkins bunun gibi“görünmez”nesneleryapmışamabunumarayı-henüzşemsiyeyleyapabilenyok.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.