JÜPITER TAMAMEN GAZDAN MI IBARET?

Popular Science (Turkey) - - SORU& CEVAP - Kısa cevap Çekirdeği hariç; Evet.

Jüpiterbirgazdevi.Hacmi1300tane Dünya’yaeşitolanbudevsadece300 Dünyaağırlığında.Çünkübüyükölçüde gazdanibaret.Çoğunluktaolangazlarsa Hidrojen ve Helyum. Fakatbugazdevininbilekayalıkbir çekirdeğiolduğudüşünülüyor.Gezegenhakkındakiveriler,buenderindeki katmanının10ila30Dünyaağırlığınaeşit olabileceğinigösterdi.Karbon,azot,oksi- jen,magnezyum,silikonvedemirdenibaret çekirdeğinin büyüklüğüyse Dünya’danbiraz dahaküçük. Bu bilgilerin hiçbirini deneysel olarakkanıtlayamayızçünküJüpiter’ebiruzayaracı yolladığımızda,buaraçgezegenedalış yaptığındayanarakparçalarınaayrılıyor olacak.Uzayaraçlarımızlaonayaklaşıp baktığımızdaysagördüğümüztekşeygezegenitamamenkaplayanbulutlaroluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.